16.4.2020

Kuntien Tiera kilpailuttaa Tiera Optima -palvelun uudelleen

Markkinaoikeuden päätöksen myötä Tieran strateginen optimointipalvelu kotiin annettaviin palveluihin kilpailutetaan uudelleen.

Kuntien Tiera Oy kilpailutti vuonna 2019 strategisen optimointipalvelun kotiin annettaviin palveluihin. Kilpailutuksen voitti Procomp Solutions Oy. Kilpailutukseen osallistunut Mediconsult Oy valitti Markkinaoikeuteen Tieran päätöksestä. Valituksen ajaksi Tiera ja Procomp solmivat väliaikaisen sopimuksen.

Valittaja esitti markkinaoikeuteen muun ohella, että referenssivaatimus oli epäselvä ja tulkinnanvarainen. Markkinaoikeus antoi ratkaisun asiasta huhtikuussa 2020. Ratkaisun perusteluissa todetaan, että strategista optimointia on tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattu johdon päätöksentekoa tukevana asiantuntijapalveluna, kun referenssivaatimuksena sen on tullut vastata ominaisuuksiltaan hankinnan kohteena olevaa järjestelmää.

Markkinaoikeus on pitänyt epäselvänä, onko referenssivaatimus kohdistunut tietojärjestelmään vai asiantuntijapalveluun. Koska tarjoajat eivät epäselvän tarjouspyynnön takia ole voineet jättää vertailukelpoisia tarjouksia, on kilpailutus järjestettävä uudestaan.

Tieran ja Procomp Solutions Oy:n välillä solmittu väliaikainen sopimus on päättynyt Markkinaoikeuden päätökseen. Tiera on päättänyt kilpailuttaa palvelun uudelleen, jotta Tiera voi edelleen tarjota asiakkailleen luvattua palvelua.

Uuden kilpailutuksen valmistelun ajaksi laaditaan Procomp Oy:n kanssa kanssa uusi väliaikainen sopimus, millä turvataan olemassa olevien asiakkaiden palveluiden jatkuvuus.

Tiera tiedottaa palvelun piirissä olevia asiakkaitaan asian etenemisestä.

 

Lisätietoja:

Kati Penttilä-Kokko
liiketoimintapäällikkö
Kuntien Tiera Oy

kati.penttila-kokko(at)tiera.fi