10.6.2020

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta nykyiseen Tiera verkkokauppa – puitesopimukseen

Tiera sai KHO:sta 4.6.2020 päätöksen, joka koski vuoden 2017 alussa tehtyä hankintapäätöstä Tieran laitteiden ja ohjelmistojen verkkokaupasta sekä lähitukipalvelujen toimittamisesta. Päätös ei siis koske tämänhetkistä puitesopimusta. KHO:on viety muutoksenhaku koski MAO:n samasta asiasta vuonna 2018 tekemää ratkaisua, jossa MAO katsoi, ettei Tiera ollut riittävästi yksilöinyt puitesopimusta käyttäviä asiakkaita.

Oikeuskäytäntö on kehittynyt merkittävästi yhteishankintayksikköjen puitesopimuskilpailutusten osalta viime vuosina. Saadessamme MAO:n ratkaisun 2018 ei oikeuskäytäntö ollut kehittynyt kansallisesti ja EU-tasolla riittävästi ja Tiera lähti hakemaan asiassa ennakkoratkaisua Euroopan Unionin tuomioistuimelta. KHO:n käsittelyn aikana oikeuskäytäntö on selkeytynyt eikä KHO siten nähnyt tarpeellisena ennakkoratkaisun hakemista. KHO:n päätös on myös linjassa samanaikaisesti kehittyneen oikeuskäytännön kanssa.

Koska MAO:n ratkaisua on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, Tiera aloitti vuonna 2018 uuden kilpailutuksen valmistelun. Tiera järjesti uuden kilpailutuksen keväällä 2019. Kevään 2019 kilpailutuksessa puitesopimusta käyttävät asiakkaat ja heidän ostovolyyminsa on jo kuvattu KHO:n nyt antaman linjauksen mukaisesti.

KHO:n torstaina antama päätös ei vaikuta Tieran verkkokauppaliiketoimintaan. KHO:n päätös koskee edellistä puitesopimustamme ja kilpailutustamme, ei siis nykyistä Tiera Verkkokauppa puitesopimusta ja viimeisintä kilpailutusta. KHO:n päätös ei vaikuta nykyiseen sopimukseemme ja puitesopimukseen liittyneet asiakkaat voivat hyödyntää Tiera verkkokauppaa totuttuun tapaan!