2.12.2019

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä sopimukseen Kuntien Tieran kanssa Tiera Käyttövaltuushallintapalvelusta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Keusote on vastannut alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 alkaen. Yhtenäistäessään toimintamalleja ja prosesseja jäsenkuntien tarpeita varten, Keusote vastaa vuoden 2020 alusta voimaan tulevan tiedonhallintalain muutokseen. Kuntayhtymä tilaa Käyttövaltuushallintapalvelun Kuntien Tieralta valmiiksi kilpailutettuna Efecte Finland Oy:n pilvipalveluna.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. KeuSoten käynnistäessä toimintansa suunniteltiin ICT-palvelut juuri perustetulle uudelle organisaatiolle paremmin toimiviksi. Tunnistettiin tarve käyttövaltuushallinnan palvelulle, joka mahdollistaa käyttöoikeuksien hakemiseen, luontiin, poistoon ja auditointiin tarvittavan suoraviivaisen ja raportoitavissa olevan etenemisprosessin.

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva tiedonhallintalaki edellyttää tiedonhallintayksiköltä käyttöoikeuksien määrittelyä käyttäjän tehtäviin liittyvien käyttötarpeiden mukaisesti. Käyttöoikeudet on lain määräämänä pidettävä ajantasaisina.

KeuSote solmi sopimuksen Kuntien Tieran kanssa Tiera Käyttövaltuushallintapalvelusta. Sopimus sisältää ensimmäisessä vaiheessa toimitusprojektin, jatkuvan palvelun, tuen ja ylläpidon. Jatkokehityksestä sovitaan erikseen ensimmäisen vaiheen jälkeen. Toimitusprojektin tavoitteena on keskittää kaikki käyttäjätiedot yhteen KeuSoten Azure AD:hen ja saavuttaa yksinkertaiset toimintamallit käyttöoikeuksiin, sekä niiden hallittavuuteen liittyen. KeuSoten käyttöoikeuksien anominen, hyväksyntä ja luonti pyritään digitalisoimaan, sekä automatisoimaan mahdollisimman pitkälle.

Toimituksen ja siihen liittyvät palvelut Kuntien Tiera toimittaa valmiiksi kilpailutettuna pilvipalveluna yhdessä Efecte Finland Oy:n kanssa. Kokonaispalvelu sisältää pääsynhallinnan, loppukäyttäjille tarjottavan itsepalveluportaalin, pääkäyttäjien käyttöön tarvittavat työkalut, integraatioalustan ja käyttäjähakemistojen (AD) provisiointimoottorin, jolla luodaan automaattisesti käyttäjille oikeat käyttöoikeudet. Käyttöönoton jälkeen KeuSoten pystyy tarjoamaan sidosryhmilleen helppokäyttöisen, osittain automatisoidun ja auditoitava käyttövaltuushallinnan palvelun.