5.6.2023

Kempeleen kunta sujuvoittaa rakennetun ympäristön hallinnointia ja suunnittelua Tiera Cityllä

Tiera ja Kempeleen kunta ovat sopineet Tiera Cityn hankinnasta. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Ratkaisu toimitetaan SaaS-mallisesti palveluna.

Toukokuussa 2023 allekirjoitettu sopimus kattaa useita Tiera Cityn toiminnallisia osakokonaisuuksia, ulkoisia integraatioita, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä sekä pääkäyttäjien koulutukset.

Tiera Cityn käyttöönoton suunnittelu alkaa elokuussa 2023, ja ensimmäinen osakokonaisuus on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön alkuvuodesta 2024. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön kaupunkimalli ja tiedonhallinta, prosessiohjaus, kaavoitus ja ajantasakaavojen ylläpito. Käyttöönottoprojekti kestää kokonaisuudessaan noin vuoden ja sisältää useita osatoimituksia.

Kempele osallistui edelläkävijäkuntana ratkaisun määrittelyyn ja kilpailutuksen valmisteluun ja on viides Tieran omistajakunta, joka ottaa Tiera Cityn käyttöön.

”Uusi maankäytön toiminnanohjausjärjestelmä vastaa nykyaikaiseen kaava- ja paikkatiedon tuottamiseen sekä hallintaan. Tieto tallennetaan vain kerran, päivitys ja tiedon jakaminen helpottuu. Järjestelmä on käytettävissä myös selainpohjaisena, jolloin tiedon jakaminen ja käyttö on paikkariippumatonta. Uudella ohjelmistolla nopeutetaan ja tehostetaan prosesseja ja työskentelyä sekä parannetaan tiedolla johtamista. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on myös etenemässä osittain ja tavoitteena lakimuutoksien voimaantulolle on 1.1.2025. Maankäytön suunnittelu lakimuutoksen tavoitteiden mukaan muuttuu jatkossa tietomallipohjaiseksi, joka edellyttää nykyaikaista ohjelmistoympäristöä”, kertoo Kempeleen kunnan tekninen johtaja Tuomo Perälä.

”Uuden ohjelmiston myötä meillä on jatkossa vain yksi ylläpidettävä ympäristö, joka vastaa nykypäivän vaatimuksiin ja tarpeisiin”, Perälä jatkaa.

”Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota Kempeleelle markkinoiden edistyksellisintä rakennetun ympäristön kokonaisratkaisua. Allekirjoitettu sopimus vahvistaa Tieran ja Kempeleen yhteistyötä ja luo lisäksi edellytyksiä pitkäjänteiseen palveluiden kehittämiseen yhdessä” toteaa Tieran liiketoimintajohtaja Kai Pousi.

Lisätietoja:

Kuntien Tiera:
Kai Pousi, Liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut, puh. +358 40 585 5400, kai.pousi@tiera.fi

Kempeleen kunta:

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, puh. +358 50 416 9922