15.3.2021

Kemin kaupunki ulkoistaa ICT-palvelunsa Tieralle Lapin maakunnassa

Kemin kaupunki on tehnyt päätöksen ulkoistaa ICT-palvelunsa kuntatoimijoiden ICT-palveluihin erikoistuneelle Kuntien Tiera Oy:lle. ICT-kumppanuus käynnistyy 1.5.2021 alkaen vähintään seuraavan viiden vuoden ajaksi. Päätöksen myötä kaupungin tietohallinnon henkilöstö siirtyy Tieran palvelukseen ja kaupunki vahvistaa valmiuksiaan vastata uudistumistarpeisiin.

– Teimme kumppaneidemme kanssa kattavan selvityksen kaupungin tietoturvasta, tietohallinnon kehitysmahdollisuuksista sekä kyvystämme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Pienen tietohallinto-organisaatiomme resurssit eivät riitä vastaamaan uudistamistarpeisiin ja siksi paras ratkaisu on ulkoistaa ICT-palvelut omistamallemme palveluntuottajalle, kertoo Kemin kaupungin kansliajohtaja Jukka Vilen.

Kemi on tuottanut pääosan ICT-palveluistaan itse. Ulkoistuspäätöksen myötä tietohallinnon asiantuntijat siirtyvät Tieraan vanhoina työntekijöinä.

– Tieran kautta asiantuntijamme voivat jatkaa työtä kaupungin tietohallinnon kehittämisessä, mutta sen lisäksi saamme tarvittavia lisäresursseja Tieran valtakunnallisesta organisaatiosta. Tietohallinnolta edellytetään enenevissä määrin erikoisosaamista ja muutoksen myötä saamme tarvittavaa asiantuntemusta myös mm. tietoturvaan ja digitalisaatioon liittyen, Vilen jatkaa.

Tieran valtakunnalliset palvelut laajenevat Lapin maakuntaan

Kemi on yksi lukuisista kuntaorganisaatiosta, joka on nyt tehnyt päätöksen ulkoistaa ICT-palvelunsa Tieralle. Kunnissa tunnistetaan kasvavassa määrin tarve huolehtia perus-ICT:stä sekä toimintavarmasta ja tietoturvallisesta toimintaympäristöstä, jotta resursseja riittää niin organisaation toiminnan kuin kuntalaispalveluiden kehittämiseen.

Tiera vastaa jatkossa Kemin ICT-palveluiden kokonaisuudesta sekä mahdollistaa kuntayhteistyön kautta syntyneiden toimintamallien käyttöönoton. Käyttöönotto- ja korjausprojektien lisäksi Tiera ja Kemi määrittelevät vielä erikseen ne kehityskohteet, jotka yhdessä toteutetaan tulevien vuosien aikana.

– Olemme ilahtuneita Kemin kaupungin ICT-palveluiden kehityshalukkuudesta ja täysin valmiina tukemaan kaupunkia syvemmässä ICT-kumppanuudessa. Yhteistyön käynnistäminen Kemin kanssa tuo lisäksi Tieran valtakunnalliset palvelut Lapin maakuntaan, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Tuotteistettu toimintamalli tukee henkilöstöä muutoksessa

Tieran kasvu on ollut vahvaa, erityisesti lähivuosien aikana omistajien tekemien ICT-ulkoistuspäätösten myötä. Tiera onkin kiinnittänyt erityistä huomiota kuntaorganisaatioista Tieralle siirtyvän henkilöstön hyvinvointiin ja muutoksessa tukemiseen. Tiera on kehittänyt yhteistyössä Kevan kanssa toimintamallin, jolla edesautetaan henkilöstön siirtymistä Tieran palvelukseen. Tieralle ulkoistuksissa siirtyneiden työtekijöiden oma palaute toimintamallista on ollut positiivinen.

– Siirtyvän henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen projektimme eri vaiheissa on Tieralle ensiarvoisen tärkeää. Toimintamallimme auttaa siirtyvää työntekijää liittymään mahdollisimman sujuvasti osaksi Tieran kansallista palvelumallia, Lehtonen lisää.

Lisätietoja:

Jukka Vilen
Kansliajohtaja, Kemin kaupunki
jukka.vilen(@)kemi.fi / 016 259 203

Jyri Lehtonen
Liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera Oy
jyri.lehtonen(@)tiera.fi / 044 907 2464

Timo Similä
Myyntipäällikkö, Kuntien Tiera Oy
timo.simila(@)tiera.fi / 040 168 6442