12.1.2017

Kari Hyvönen Tieran sote- ja kuntaratkaisut-liiketoiminnan johtoon

Kuntasektori rakennemurroksessa – Tiera tukee muutoksessa

Valtakunnallinen ICT-palveluyhtiö Kuntien Tiera Oy tuottaa skaalautuvia kuntayhteisiä ICT -palveluita sekä edistää kuntien ja maakuntien digitalisaatiota. Tieran sote- ja kuntaratkaisujen johtajaksi nimitettiin kuntakentän moniosaaja Kari Hyvönen.

Kuntien Tiera Oy:n johtoryhmän jäseneksi sekä Sote- ja kuntaratkaisut-liiketoimintayksikön johtajaksi on 10.1.2017 nimitetty Kari Hyvönen. Hyvönen siirtyy johtajaksi yksikön asiakkuuspäällikön tehtävästä. Tieraan Hyvönen siirtyi vuosi sitten Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikön paikalta.

– Kari Hyvösellä on laaja kontaktiverkosto sekä vahvat näytöt kuntakentän kehittämisestä. Hän on osallistunut aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun eri puolilla Suomea ja tuntee asiakkaamme. Tämän lisäksi Hyvösellä on monipuolinen osaaminen julkisen sektorin toiminnasta sekä tietojärjestelmäkehityksestä ja tietohallinnosta. Toimintaympäristön merkittävässä muutoksessa kokonaisuuden laaja-alainen ymmärrys palvelee asiakkaitamme ja Tieran kehitystyötä parhaiten, tiivistää Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Kari Hyvösellä on kattava johtamiskokemus ja vahva julkishallinnon tietohallinto-osaaminen. Hän on osallistunut vaativiin strategia- ja toiminnan kehityshankkeisiin valtio- ja kuntaorganisaatioissa.

– Valmisteilla on historiamme suurimpia kuntasektorin muutoksia. Tämä on haastava vaihe myös maakunnille, jotka saavat kunnilta vastuulleen sote-palveluiden järjestämisen ja pelastustoimen sekä osan valtionhallinnon tehtävistä. Rakenteellisten muutosten lisäksi palveluiden kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa korostuu tulevaisuuden digitalisaation osaaminen: älykkäät ratkaisut, robotiikka, tietohallinto sekä ICT, kuvaa Kari Hyvönen toimintaympäristön muutosta.

Kuntien Tiera on kuntasektorin johtava toimija mm. talouden ja hallinnon järjestelmissä, kotihoidon toiminnanohjauksessa ja digitaalisen oppimisen järjestelmissä. Tieran sote- ja kuntaratkaisut tarjoaa valinnanvapauden järjestämisen kuntakentän yhdessä kehittämällä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmällä. Käsillä olevaa rakennemuutosta silmällä pitäen yhtiö kilpailutti kuntien tueksi vaativiin asiantuntijapalveluihin joukon eturivin ammattilaisia.

– Valtakunnallisena toimijana Tiera mahdollistaa sekä kuntien, että tulevien maakuntien toiminnan kehittämisen yhteistyössä laajan osaamis- ja kumppanuusverkoston kanssa. Näen Tieran roolin muutoksessa merkittävänä ja olen innolla mukana edistämässä muutosta asiakkaidemme tarpeiden pohjalta, omaa osaamistani ja kokemustani hyödyntäen, kertoo Hyvönen.

Lisätietoja:

Kuntien Tiera Oy
toimitusjohtaja Jyrki Halttunen
jyrki.halttunen@tiera.fi tai gsm 045 888 7220