13.11.2018

Kannanottomme Espoon Tiera ERP -uutisointiin liittyen

Espoon ohjelmistohankintaprosessi Kuntien Tiera Oy:n kanssa on vasta selvitysvaiheessa

Helsingin Sanomat on uutisoinut viime viikkoina tiiviisti Espoon ja Kuntien Tiera Oy:n välisestä ohjelmistohankkeesta.

Espoo on tähän mennessä vasta selvittänyt, soveltuuko heille Turun kaupungilla käytössä oleva sovitus SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä. Kaupungin asiantuntijat totesivat vuonna 2016, että Espoo tarvitsee vahvemmin juuri omiin erityistarpeisiinsa sovitetun järjestelmän. Ratkaisua tilanteeseen on tämän jälkeen haettu mm. SAP-järjestelmän uudesta versiosta. Tilanteen pitkittymiseen on vaikuttanut sote- ja maakuntauudistuksen tuoma epävarmuus kuntien toimintaympäristössä.

Espoolla on nyt edessään valintatilanne. Uutisoinnin kohteena olleen järjestelmän päivitetty versio voidaan sovittaa kaupungin tarpeisiin, jolloin Espoo on tehnyt investoinnin kaupungin päivittäistä toimintaa tehostavaan tietotekniikkaan. Jos ja kun tietojärjestelmä tehostaa kaupungin hallinnon arkea, ovat siihen investoidut resurssit perusteltuja. Vaihtoehtoisesti Espoo voi saada järjestelmän käyttöoikeuksista maksamansa rahat takaisin ja aloittaa järjestelmän hankinnan alusta.

Espoo on kuitenkin monen muun kuntaorganisaation tavoin tilanteessa, jossa tarve toiminnanohjausratkaisulle on merkittävä. Nykyaikaisen toiminnanohjausratkaisun avulla tehostetaan talouden prosesseja, edesautetaan kuntalaispalveluiden johtamista sekä tuetaan kaupungin tavoitteiden ja strategian (Espoon tarina) toteuttamista.

Tiera on nimensä mukaisesti kunta-asiakkaidensa täysin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Espoo on yksi Tieran noin 300 omistajasta. Omistajien tulee jo lainkin mukaan ohjata Tieran toimintaa, minkä vuoksi Tieran hallintoelimissä on omistajien korkeita virkamiehiä tekemässä tätä työtä. Tiera toimii omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä. Omistajat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja, kuntayhteisiä palveluja, mutta omistajuus ei velvoita ostoihin.

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy

Lue myös kattavampi vastineemme uutisointiin liittyen >>