18.5.2017

Kajaanin ERP-projekti ja julkisuudessa käytävä keskustelu

Kajaanin SAP ERP -hanketta on käsitelty viime aikoina julkisuudessa ja haluamme tarkentaa järjestelmätoimittajana muutamia projektiin liittyviä seikkoja väärinkäsitysten välttämiseksi.

Kajaani pyrki toiminnanohjausprojektilla ja palvelun tuottajan vaihtamisella rakentamaan hyvä pohjan kaupungin omaehtoisen kehittämisen pohjaksi. Tähän tavoitteeseen kajaanilaiset katsovat päässeensä.

Tilanne on tällä hetkellä hyvä, vaikka asiakkaan läpikäymä muutos oli iso. Taloushallinnon palvelut Kajaanille tuotti aiemmin Kainuun Sote ja tämän projektin jälkeen vastuun niistä otti Kunnan Taitoa Oy. Järjestelmät pysyivät saman merkkisinä, mutta niiden käyttötapa muuttui. Kajaanilaiset vastaavat nyt itse monesta sellaisesta asiasta, joita Kainuun Sote aiemmin heille tuotti palveluna. Työhön liittyy siis paljon uuden oppimista ja osa oppimisesta on vielä edessä.

Projekti siirrettiin aikataulun mukaisesti tuotantoon vuoden vaihteessa. Kajaanissa otettiin käyttöön toiminnanohjauspalveluista talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinto, palkanlaskenta sekä taloussuunnittelu. Parhaillaan tieralaiset tukevat asiakkaan tuotantoa ja tekevät taloussuunnittelun kokonaisuuteen liittyvää toteutustyötä.

Projektin alkuperäinen budjetti ylitettiin reilusti, mutta kaikesta muutos- ja lisätyöstä on asianmukaisesti sovittu projektin kuluessa. Ylitykset johtuivat suurelta osin siitä, että Tiera teki töitä, jotka alun perin oli suunniteltu asiakkaan tai jonkin muun tahon tehtäviksi. Keskeisimmät lisätyön kohteet olivat liittymät, yhteiset tiedot, testauksen tekeminen ja tukeminen, projektin johto ja muuttuneet määritykset. Projektin taloutta käsitellään Kajaanin kaupungin hallinnossa vielä jonkin aikaa. Tiera tukee asiakasta tässäkin työssä.

Tärkein asia Tieralle on kuitenkin se, että olemme saaneet Kainuussa hyviä asioita aikaiseksi. Käyttäessään kuntayhteistä toiminnanohjausjärjestelmää, ja toimiessaan yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa, Kajaani saa jatkossa merkittäviä vaikuttavuus- ja kustannusetuja mm. toiminnanohjaukseen liittyvissä ICT-kuluissa ja kehitystyössä. Lisäksi saman palvelun piiriin voi helposti tulla muitakin asiakkaita, jolloin uudet asiakkaat pienentävät nykyisten asiakkaiden, myös Kajaanin, kustannuksia.

Asiakkaalta saatu palaute on ollut positiivista. Asiantuntijoitamme arvostetaan poikkeuksetta korkealle ja heidän kanssaan on kuuleman mukaan ollut mukava työskennellä. Tämä koskee paitsi projektia, niin myös asiantuntija-, kehitys- ja ohjausryhmätyötä.

Hyvän asiakkaamme puolesta toivomme, että asian julkinen riepottelu vähitellen laantuu ja että positiivisillekin asioille suodaan ansaittua palstatilaa.

Käymme tällä hetkellä useiden asiakkaidemme kanssa keskusteluita siitä, miten maakunnan ja kuntien TAHE-palvelut voidaan jatkossa järjestää kustannustehokkaasti olemassa olevia inhouse-yhtiöitä ja valmiita ratkaisuja hyödyntämällä. Kerromme mielellämme lisää kokonaisuudesta sekä esittelemme tiekartan suunnitelman toteuttamiseksi. Tieran tavoitteena on tukea omistaja-kuntia ja -maakuntia parhaalla mahdollisella tavalla muutoksen toteuttamisessa.