3.6.2020

Jukka Laiho vahvistaa Tieran toiminnan uudistamisen hankejohtajuutta

KTM Jukka Laiho aloittaa Kuntien Tierassa 8.6.2020 hankejohtajana. Jukka Laiho raportoi Digiratkaisujen liiketoimintajohtaja Pauli Päivärinnalle. Laihon vastuulla on Digiratkaisujen strategisten hankkeiden johtaminen sekä Tiera Tietopalveluiden ja asiantuntijaliiketoiminnan kehittämisen vauhdittaminen.

Jukka vastaa vahvalla kokemuksella myös kuntayhteisten digitalisaation vaikuttavuusmittareiden luomisesta sekä Tieran uuden elinkeino- ja kilpailukykyohjelman käynnistämisestä.  Hän raportoi yhtiön strategisten hankkeiden etenemisestä Tieran johtoryhmässä.

Jukka Laiho on toiminut Turun kaupungin talous- ja strategiaryhmän johtajana kahdeksan vuotta sekä viimeiseksi toiminut valtion Väyläviraston talousjohtajana. Jukka on toiminut myös viisitoista vuotta elintarviketeollisuudessa Marlin, HKScanin sekä HK Ruokatalon palveluksessa.

Tiera haluaa tukea asiakkaidensa toiminnan uudistamista ja parantaa sekä laajentaa asiakkailleen tarjoamiaan palveluita.

Tiera kasvaa nimeämillään toimialueilla, tukee kuntien digitalisoitumista ja jalkauttaa uusia toimintamalleja. Merkittävimpänä kuntatoimialan uudistushankkeena vuosikymmeniin on asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan uudistushanke (APH).

”Jukassa yhdistyy vankka talouden osaaminen, muutosjohtajuus sekä kyky johtaa vaativia APH:n kaltaisia kehityshankkeita”, toteaa Pauli Päivärinta.

”Missionani on marssittaa kuntajohtaminen ulos tiukasta määrärahaohjauksesta kohti asiakas- ja palvelulähtöistä toimintaa. Tulevaisuuden kunnassa johdetaan pitkällä aikajänteellä palvelujen kysyntää. Palvelut järjestetään huomioiden tuotantotaloudellinen tehokkuus sekä palvelutason oikea mitoitus. Tämä onnistuu sekä asiakkaan että palvelujen järjestämisen näkökulmasta”, lupaa Jukka Laiho.

”Yksikään yritys ei ole päässyt toimialansa huipulle säästämällä. Säästämällä ei myöskään luoda Suomen vetovoimaisina kuntaa – tulevaisuuden kunnan menestyksen avain on uuden toiminta- ja johtamismallin luominen. Jukka Laihon kautta Tiera siirtyy toiminnan uudistamisessa suunnittelusta toteutusvaiheeseen”, toteaa Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

 

Tiera mahdollistaa kuntatoimijoiden vaikuttavuuden kasvun sekä tuottavuuden nousun, joka näkyy parantuneena palvelun laatuna ja menojen kasvun rajoittumisena. Olemme ylpeästi Yhteiskunnallinen Yritys.