27.5.2022

ICT-alan lakoilla vaikutuksia myös Tieran asiakasprojekteihin

ICT-alan työsopimusneuvotteluissa ei ole päästy sopuun toukokuun aikana ja 23.5.2022 käynnistyi kolmas kahden viikon työnseisaus.

ICT-alan työnseisaus koskee erityisesti teleoperaattoreita, verkonrakennusyhtiöitä ja niiden alihankkijayrityksiä, joissa noudatetaan ammattiliitto Pro:n ja Paltan välistä työehtosopimusta. Seisaus viivästyttää näin ollen osaa, erityisesti Tieran ICT-ulkoistuspalveluiden asiakkaiden teleoperaattori- ja tietoliikennepalveluihin liittyviä projekteja, joissa on mukana työnseisaukseen kuuluvia alihankkijoita. Myös käynnistyvät kesälomat voivat viivästyttää aikatauluja entisestään.

Tieran palvelu- ja projektipäälliköt ovat käyneet projektien tilanteet läpi niiden asiakkaiden kanssa, joille työnseisauksella on vaikutuksia, ja projektien aikatauluja on päivitetty tarpeen mukaan.

Lisätietoja palvelu- ja projektipäälliköiltä.