12.11.2015

Helsinki, Vantaa, Kajaani ja Kuusamo käyttöönottavat valtakunnallisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän

Hallitusohjelman tavoitteena on laajentaa palvelusetelien käyttöä. Espoo, Turku, Kouvola, Oulu ja Tampere kehittivät edelläkävijöinä järjestelmän palvelusetelien ja ostopalvelujen hallinnointiin. Valtakunnallisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö laajenee nopeasti. Yhdenmukaisen ja valtakunnallisen toimintamallin piirissä on jo yhdeksän kuntatoimijaa ja nyt mukaan liittyvät myös Helsingin, Vantaan, Kajaanin ja Kuusamon kaupungit.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä tehostaa ja automatisoi kuntien palveluseteleinä ja ostopalveluina toteutettavien palvelujen hallinnointia, tukee palvelumarkkinoiden kehittymistä ja asiakkaiden valinnanvapauden lisäämistä. Lisäksi se tarjoaa palveluseteleitä käyttäville asiakkaille uuden tavan asioida sähköisesti.

Uuden toimintamallin piirissä on 13 kuntatoimijaa, 1,9 miljoonan ihmisen väestöpohja ja lähes 500 yksityistä palveluntuottajaa. Palvelutapahtumia on kirjattu järjestelmään maalis-syyskuun aikana yli 80 000. Palveluntuottajien automaattisesti saamat tilitykset ovat jo yli viisi miljoonaa euroa. Uusista kaupungeista Kajaani on jo aloittanut järjestelmän tuotantokäytön ja palveluntuottajien on mahdollista hakeutua sen kautta varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottajiksi.

– Käyttöönottoprojektin ketteryys on yllättänyt meidät. Kaksi ja puoli viikkoa projektin käynnistämispäätöksen jälkeen ensimmäiset asiat olivat jo tuotantokäytössä. Tämän on mahdollistanut kansallisesti tehty valmis ratkaisu, siihen liittyvän verkoston asiantuntemus sekä kaupungin oma aktiivinen tekeminen, kertoo Kajaanin kaupungin tietohallintopäällikkö Kari Hyvönen.

Helsingin, Vantaan ja Kuusamon käyttöönottoprojektit aloitetaan syksyn aikana ja ensimmäisten palvelujen osalta järjestelmän tuotantokäyttö alkaa viimeistään vuoden 2016 alkupuolella.

– Odotamme saavamme käyttöömme toimivan järjestelmän, joka edistää palvelusetelien käytön laajenemista sekä vähentää niiden hallinnointiin liittyvää manuaalista työtä merkittävästi, toteaa osastopäällikkö Helena Ylisipola Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Kansallisten linjausten mukainen ja valmiiksi kilpailutettu

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on täysin kuntien omistama ja sen kehittämistä jatketaan aktiivisesti käyttäjinä olevien toimijoiden kesken. Järjestelmä on myös valmiiksi kilpailutettu ja kaikkien kuntatoimijoiden käyttöönotettavissa. Nyt järjestelmää ollaan integroimassa myös Kansalliseen terveysarkistoon (Kanta). Tämä integraatio mahdollistaa toimintamallin, jossa potilastietoon liittyvä logistiikka julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä sähköistyy ja automatisoituu.

– Kansallisen sote-arkkitehtuurin mukaan palvelusetelien ja ostopalvelujen hallinnointiin tarkoitettujen järjestelmien toiminnallisuuksiin ei kuulu potilastietojen välittäminen ja säilyttäminen. Tavoitteena on, että julkiset ja yksityiset palvelujen tuottajat arkistoivat potilastiedot Kantaan. Integraation avulla hoitoon tarvittavat tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien tahojen käytössä ajantasaisesti, kertoo kehittämispäällikkö Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Korhosen mukaan kansallisten linjausten noudattaminen ja sähköisten, yhteentoimivien palveluiden toteuttaminen on välttämätöntä hallitusohjelmassa asetettujen tehostamis- ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja:  

Johanna Mätäsaho                                                    Sami Rantanen
Hankejohtaja, ratkaisuvastaava, Kuntien Tiera Oy       Toimialajohtaja, Digia Finland Oy
johanna.matasaho(at)tiera.fi                                       sami.rantanen(at)digia.com
040 670 8448                                                          040 772 2920
parastapalvelua.fi ja Twitterissä @Parastapalvelua

Edelläkävijäkaupunkien lisäksi järjestelmän kehittämisessä ovat olleet mukana Kuntien Tiera Oy, KL-Kuntahankinnat Oy ja järjestelmän toimittaja Digia Finland Oy. Hankkeen osarahoittajana toimii valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus.