11.8.2020

Hattulan kunta ulkoistaa ICT-palvelut Tieralle Kanta-Hämeessä

Hattulan kunta on päättänyt hyödyntää laajemmin omistamaansa inhouse-yhtiötä Kuntien Tiera Oy:tä ICT-palveluidensa järjestämisessä. Tiera vastaa jatkossa Hattulan kunnan ICT-palveluista kokonaispalveluna, vähintään seuraavan viiden vuoden ajan. Samalla Tiera toivottaa tervetulleeksi Hattulan kunnan ICT-henkilöstön osaksi Tieraa 1.10.2020 alkaen.

Hattulan kunnan toimintaa on kehitetty ja tullaan myös jatkossa kehittämään entistä enemmän ICT:tä hyödyntämällä. Kunta tarvitsee kumppanin, joka pystyy hoitamaan kunnan perustietotekniikan kokonaispalveluna ja tukemaan kuntaa digitalisaation kehittämisessä. Tarve tulee nopeasti kehittyvästä tietotekniikasta sekä ICT-osaamisen ja digitalisaation kehittämistarpeesta.

– Kuntien palvelutuotanto kehittyy ja monipuolistuu koko ajan ja vaatimukset tietotekniikalle kasvavat digitalisaation edetessä. Kunnan perustehtäviä ei voida hoitaa ilman toimivia ICT-palveluja. Riskienhallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että ICT:n toiminta taataan riittävällä varmuudella. Myös selkeä työnjako kunnan ja Tieran välillä, sekä tuottavuuden parantaminen, ovat kunnan tavoitteina uudistuksessa, kertoo Hattulan hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen.

Tieran Ulkoistuspalvelut mahdollistavat kuntakentän parhaimpien ICT-käytäntöjen hyödyntämisen

Kuntien Tiera Oy on 328 kuntatoimijan omistama valtakunnallinen ICT-yhtiö, joka toimii strategisesti aina myös paikallisesti lähellä ulkoistusasiakkaitaan. Tieralla on kehittynyt hankemalli kuntien ICT-palvelutuotannon ulkoistamiselle sekä lukuisia ulkoistuspalveluita tukevia ja lisäarvoa tuottavia palveluita omistaja-asiakkaille valmiiksi kilpailutettuina ja tuotteistettuina. Ulkoistuspalvelut voivat sisältää asiakkaan tarpeen mukaan joko koko ICT:n hoitamisen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi perustietotekniikan. Ulkoistuspalvelut varmistavat sen, että kunnalla on mahdollisuus edistää digitalisaatiota ja luoda lisäarvoa kunnan työntekijöille sekä kuntalaisille.

– Keväällä vallinneiden poikkeusolojen aikana Hattulan kunta on edennyt merkittävän strategisen päätöksen kanssa ja syventää ICT-kumppanuutta kanssamme. Hattulan luottamuksen osoitus vahvistaa palveluitamme Kanta-Hämeen maakunnassa ja kunta voi hyödyntää täysimääräisenä kuntayhteisen kehitystyömme tuloksia Ulkoistuspalveluiden saralla, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Lisätietoja:

Jarkko Luukkonen
Hallintopäällikkö, Hattulan kunta
050 3144 868, jarkko.luukkonen(@)hattula.fi

Pekka Karvonen
Talous-ja henkilöstöjohtaja, Hattulan kunta
050 477 5958, pekka.karvonen(@)hattula.fi

Timo Heiniö
Myyntipäällikkö, Kuntien Tiera Oy
040 415 4789, timo.heinio(@)tiera.fi

Jyri Lehtonen
Liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera Oy
044 907 2464, jyri.lehtonen(@)tiera.fi