14.6.2018

Tiera laajentaa asiantuntijapalveluverkostoaan

Kuntien tietohallintoon ja tietoteknisiin palveluihin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Uusia ja aiempaa tiukempia vaatimuksia tulee mm. lainsäädännöstä, kuntalaisten yhä monipuolistuvista tarpeista, tietotekniikan kehityksessä mukana pysymisestä ja yleisestä toimintaympäristön monimutkaistumisesta. Kuntien odotetaan olevan jatkuvasti tietoisia ICT-alan trendeistä, kansallisista ja kansainvälisistäkin kehityshankkeista ja kyberturvallisuuden uhkakuvista. Pitäisi osata arvioida ja hallita näiden vaikutuksia omaan toimintaan ja kuntalaisille tarjottaviin palveluihin.

Tiera tarjoaa asiantuntijapalveluita ja kehittää aktiivisesti toimintamalleja tukeakseen omistaja-asiakkaitaan edellä mainituissa haasteissa. Ainutlaatuinen palvelukykymme perustuu omien asiantuntijoidemme ohella verkostoon, jossa on mukana niin kilpailutettuja alihankkijoita kuin omistaja-asiakkaidemme omia osaajia. Nyt tuoreeltaan Tierassa on otettu käyttöön ns. dynaaminen hankintamenettely, joka tuo uusia mahdollisuuksia omistajiemme tarpeiden mukaisten asiantuntijapalvelujen toteuttamiseen.

Ensimmäiset toimijat verkostoon valittu

Dynaaminen hankintamenettely laajentaa ja vahvistaa Tieran asiantuntijaverkostoa ensimmäisessä vaiheessaan etenkin digitaalisuuden edistämisen, tietohallintotoimintojen kehittämisen, kokonaissuunnittelun sekä ICT-infrastruktuurin alueilla. Uusien kumppaniemme vahva osaaminen on välittömästi omistajiemme käytettävissä joko Tieran oman työn täydentäjänä tai – tilanteen mukaan – sen sijasta.

Asiantuntijaverkoston hyödyntäminen eri toimeksiannoissa merkitsee dynaamisessa hankintamenettelyssä kevyttä minikilpailutusta, jossa palvelun toteuttaja valitaan verkostoon valittujen toimijoiden piiristä. Tämän jälkeen valittu asiantuntija voi aloittaa työn. Joukossa on sekä suuria että pieniä ja ketteriä toimijoita, joista löytyy hyvä toteuttaja eri kokoisiin ja vaativuudeltaan eri tyyppisiin toimeksiantoihin.

Asiantuntijaverkostoomme liittyneitä toimijoita voi hyödyntää esimerkiksi uusien teknologiavalintojen, kuten alati kehittyvien pilvipalveluiden, arvioinnissa ja käyttöönotoissa. Joustava ja kevyt hankintamalli tarjoaa hyvät edellytykset kuntien toiminnan ja tietohallinnon ketterälle kehitykselle, onpa sitten kyse uusien tai vanhojen palveluiden parantamisesta tai ennakkoluulottomasta uudelleen muotoilusta.

Kuntien tietohallinto on Tieran ydinosaamista

Omistajien tukeminen tietohallinnon haasteissa on yksi Tieran perustehtävistä ja  tavoitteista. Tämä tuki sisältää niin kuntien tarpeisiin sopivien tietohallinnon johtamis-  ja asiantuntijapalvelujen tuottamista kuin asiantuntijaverkoston kehittämistä. Myös kuntien oma aktiviinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön on tärkeä osa kokonaisuutta. Siihen ovat kaikki omistajamme tervetulleita mukaan.

– Haluamme tukea omistajiamme myös maakunta- ja sotemuutosten jälkeen tilanteessa, johon kiristyvä osaaja- ja resurssikilpailu tuo oman lisämausteensa, lupaa Tieran Sote- ja kuntaratkaisut  liiketoiminnan johtaja Kari Hyvönen.

– Siksi panostamme edelleen verkostomme kehittämiseen ja otamme mielellämme vastaan omistajiemme ehdotuksia ja tarpeita.