TieraCafé-webinaari 21.4.2017 klo 8-10: Ajankohtaiset tietohallinnon asiantuntijapalvelut

Tieran asiantuntijapalveluiden tehtävänä on auttaa omistaja-asiakkaita niin isompien kehitysprojektien tukemisessa ja toteuttamisessa kuin pienemmissäkin tietohallinnon ajankohtaisissa ja arkisissa tehtävissä.

Nyt olemme koonneet erityisesti tämän kevään ajankohtaisista aiheista Tiera Cafe -webinaarin, jossa käsitellään tietohallinnon näkökulmasta muutamaa ajankohtaista teemaa sekä tarjotaan ratkaisuja ja mahdollisuuksia niiden hoitamiseksi kunnan arjessa.

Tutustu aiheisiimme ja tule kuulolle kysymään lisää asiantuntijoiltamme!
  • Klo 8-9 Tietohallintoa koskevat uudet asetukset ja muutokset – miten valmistautua?
    • Klo 8.00 EU:n uusi tietosuoja-asetus – ja mitä se tarkoittaa käytännössä?
    • Klo 8.30 Palvelutietovaranto kunnissa
  • Klo 9-10 Vaativat asiantuntijapalvelut: Tieran asiantuntijapalvelut muutoksen johtamisen tukena

Ilmoittaudu webinaariin osoitteella anu.lamberg(at)tiera.fi ja saat vastausviestinä osallistumislinkin.

EU:n uusi tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen, jolloin organisaatioiden on noudatettava asetuksen mukaisia velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyssä. Asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Kunnille asetus tuo paljon hallinnollista työtä asetuksen edellyttäessä muutoksia mm. henkilötietojen käsittelyprosesseihin ja mahdollisesti myös sitä tukeviin IT-järjestelmiin. Lisäksi osoitusvelvollisuus, joka on yksi keskeisin muutos verrattuna nykyiseen oikeuden tilaan, edellyttää runsaasti dokumentointia, jolla osoitetaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvien prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteutuminen.

Tieran asiantuntijapalvelut auttavat kuntia kokonaisuuteen perehtymisessä, nykytilanteen analysoinnissa, tarvittavien suunnitelmien laadinnassa, kehitysprojekteissa sekä tarvittaessa jatkuvan tietosuojavastaava-palvelun toteuttamisessa.

Palvelutietovaranto kunnissa

Palvelutietovaranto (PTV) on yksi Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) toteuttamisohjelman tuotoksista ja yksi uusista suomi.fi -palveluista. Se kokoaa kaikki oleelliset tiedot julkishallinnon palveluista yhteen paikkaan.

Kuntien näkökulmasta PTV tarkoittaa sitä, että tiedot kuntien lakisääteisistä palveluista on tuotettava palveluun 1.7.2017 mennessä.Tieran asiantuntijapalvelut auttavat palvelutietovarannon käytännön toteuttamisessa. Palvelun avulla kunta voi varmistaa että tarvittava työ tulee tehtyä ajoissa ja oikeat palvelut on tunnistettu ja tietojen hallinnointi onnistuu jatkossa suunnitellusti.

Vaativat asiantuntijapalvelut

Sote-uudistuksen kansallinen valmistelutyö etenee ja kunnilla on valmisteluvastuu oman toiminnan ja kuntapalveluiden jatkuvuuden turvaamisesta siirtymäajalla.  Rakennemuutos tuo mukanaan uusia palvelumalleja ja näitä tukemaan tarvitaan toimivat tietojärjestelmät. Muutosta ennakoiden Tiera on kilpailuttanut omistajilleen valmiiksi tukea erityisen vaativiin asiantuntijapalveluihin, juridiikkaan ja palvelumuotoiluun liittyen.

Tieran asiantuntijapalveluiden toimintamalli on yksinkertainen – Tiera auttaa tilannekuvan kartoituksessa, jossa tunnistetaan tärkeimmät riskitekijät ja toimenpidevaihtoehdot. Kun tilannekuva on valmis, valitaan skenaariot, joiden pohjalta työstetään toimintamallit ja suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi. Varsinainen muutoksen hallinta on hankejohtopalvelua, jossa tarvittaessa ovat kumppanimme mukana.

Lisätietoja:

Kari Hyvönen
johtaja, Sote- ja kuntaratkaisut
kari.hyvonen(at)tiera.fi / 040 529 1528

Jaana Siitari
Asiakkuuspäällikkö
jaana.siitari(at)tiera.fi / 050 483 9926