22.05.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-24.5.

Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan Tieran sosiaali- ja terveydenhuollolle suunnattuihin palveluihin ja ratkaisuihin! Löydät meidät osastolta 135.

Vuoden 2023 mielenkiintoiset teemat:

  • Kansalliset linjaukset ja ratkaisut palvelutuotannon tukena
  • Tietoturva, tietosuoja ja pilvipalvelut
  • Sähköiset välineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – missä on todistettu hyöty?
  • Kuulumisia hyvinvointialueiden toiminnan alkutaipaleelta
  • Yhteiset asiakkaat ja tiedon laatu sosiaalihuollossa
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen hyvinvointialueilla
  • Älyteknologia päätöksenteon tukena
  • Asiakas digikehittämisen kumppaniksi
  • Kuulumisia hyvinvointialueiden toiminnan alkutaipaleelta
  • Laadukkaan asiakastiedon syntyminen ja hyödyntäminen

Nähdään Turussa!