27.05.2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 2024

Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan Tieran sosiaali- ja terveydenhuollolle suunnattuihin palveluihin ja ratkaisuihin! Löydät meidät osastolta F54.

Vuoden 2024 teemat: 

  • Kansalliset linjaukset ja ratkaisut palvelutuotannon tukena
  • Robotiikka ja älyteknologia
  • Tietojohtaminen, vaikuttavuus ja laatu I 
  • Yhteiset asiakkaat ja yhdyspinnat 
  • Digipalvelut osana sote-palveluita
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen
  • Tietojohtaminen, vaikuttavuus ja laatu II  
  • Asiakkaat kehittämistyön ytimessä
  • Tuotteet ja toteutukset tutuiksi 

Nähdään Tampereella!