Tiera

Tieran asiantuntijaverkosto (DPS)

Kori 1: Tietoturva ja tietosuoja

Tieran kautta saat käyttöösi tietoturvan, riskienhallinnan, jatkuvuudenhallinan ja tietosuojan asiantuntijoita. Tyypillisiä tehtäviä ovat esim. auditoinnit, arvioinnit ja testaukset sekä tietoturvan ja tietosuojan ylläpito- ja kehitystehtävät.

Koriin on hyväksytty tarjoajiksi seuraavat toimittajat:

 • Accenture Oy
 • Atostek Oy
 • Codemen Oy
 • Consultor Finland Oy
 • Deloitte Oy
 • Digia Finland Oy
 • EY Advisor Oy
 • Fujitsu Finland Oy
 • Finitec Oy
 • GDPR Tech
 • Gofore Lead Oy
 • Haidion Oy
 • Huld Oy
 • KPMG Oy Ab
 • Lehti ja kumppanit Oy 
 • Loihde Analytics Oy
 • Mindop Ky
 • Netox Oy
 • Netum Oy
 • Nexec Oy 
 • NGIT Oy 
 • Privaon Oy
 • Profit Consulting Oy
 • Proxion Pro Oy 
 • QMS Nordic Oy 
 • Secapp Oy 
 • Solita Oy 
 • Tietoevry Finland Oy 
 • Visma Consulting Oy 
 • Weasel Software Oy