syyskuu 2022

Palveluiden yhdenmukaistaminen ja siirtäminen kunnalta hyvinvointialueelle

Palveluiden siirto kunnilta hyvinvointialueille on aikamoinen vyyhti. Sopimuksia on tuhansia, ja niiden uusiminen, laajentaminen, supistaminen ja alueellistaminen on julkishallinnossa suurennuslasin alla. Meidän kuntalaisten rahoistahan joka tapauksessa puhutaan. Hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjät ja asiainhoitajat tarvitsevat väistämättä eri asiantuntijoiden apua, jotta lopulta alueilla operoidaan selkeiden sopimusten alla.

Olemme jo vuosia Tieralla auttaneet kuntakentän toimijoita digitalisoimaan palveluita, järkeistämään ja ulkoistamaankin palvelukokonaisuuksia. Nyt olemme yhdessä julkisten toimijoiden kanssa taas jonkin uuden edessä. Vyyhti siis selkenee, kun inhouse-toimijoita, kuten Tiera, joilla on jo ratkaisuja ja malleja valmiina, käytetään apuna palveluiden järkeistämiseen ja uusien käyttöönottoon.

Tietyillä alueilla hyvinvointialueiden tapaista toimintaa on toteutettu jo sairaanhoitopiireissä. Näillä alueilla palvelut, kuten esimerkiksi Tiera PSOP – Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jolla on 25 palvelujärjestäjää, ovat olleet käytössä suhteellisen laajoilla alueilla 2010-luvun lopulta saakka.

Tieralla on suhteellisen laaja valikoima palveluita, joista esimerkkeinä hyvinvointipalveluista Tiera PSOP, juuri nyt kilpailutettu oleva Tiera Helmi kotiin annettaviin palveluihin sekä esimerkiksi avaimettoman ovenavauksen ratkaisu ja palvelutarpeen optimoinnin järjestelmät. Nykyiset palvelut voidaan siirtää sopimussiirroilla kunnilta hyvinvointialueille tai niitä voidaan laajentaa tai ottaa uusia käyttöön. Nämä palvelut toimivat myöskin yhteen ja ovat integroitavissa muihin käytössä oleviin järjestelmiin.

Palveluiden siirtyessä muista ainakin nämä seikat:

1. Varaa siirtoprojekteille riittävästi aikaa – ratkaisujen ja palveluiden yhdenmukaistaminen vaatii paljon suunnittelutyötä jo ennen teknisiä toimenpiteitä

2. Vaiheista siirtymä – järjestelmät ja palvelut tärkeysjärjestykseen, jotta kokonaisvaltainen suunnittelu ja aikataulutus helpottuu

3. Tunnista ja varaa avainresurssit – oikeat henkilöt eri järjestelmien asiantuntijoina sekä oikeat koulutettavat henkilöt varmistavat, että siirto ja käyttöönotto onnistuvat.

4. Tieran asiantuntija- ja pääkäyttäjäpalvelut toiminnan tukena – Tieran tarjoamassa on asiantuntijapalveluita sekä PSOPissa lisäksi pääkäyttäjäpalvelu. Näistä löytyy oikeanlainen apu jokaiselle siirtoprojektille.

Hyvinvointipalveluiden laajentaminen onnistuu myös siirtovaiheen jälkeen

Maailman ei tarvitse olla valmis vuoden 2023 vaihteessa.  Kun tietyt palvelut – ja käytän tässä taas esimerkkinä palveluseteli- ja ostopalveluita, joiden käyttöä voidaan helposti laajentaa laajentamalla kuntalaisille päin tarjottavien palveluiden valikoimaa – saadaan tietyllä volyymilla pyörimään, niin uusien palveluiden käyttöönottoa voidaan suunnitella vaikka seuraavan puolen vuoden päähän.

Kunnissa voidaan suunnitella esimerkiksi Tiera PSOPia otettavaksi tietyin osin muuhun palvelukäyttöön hyvinvointipalveluiden siirtyessä pois kunnilta, jolloin hyvinvointialueet tekevät vastaavan suunnitelman eli ottavat käyttöön esimerkiksi perusterveydenhuollon palvelut PSOPissa, mutta suunnittelevat hammashoidon palveluiden laajentamista palveluseteli- ja ostopalveluihin vasta alkavan vuoden loppuun.

Kunnissa suunnitelmana voisi olla, että jätetään palveluseteli esimerkiksi nuorten kesäseteliksi kunnan käyttöön, jolloin kuntakin voi tunnustella, toimiiko palvelu uusilla alueilla ja halutaanko sitä laajentaa myöhemmin. Tämä vaatii hankintatoimen ja organisaation eri yksiköiden yhteistyötä, jotta palvelusta tai ratkaisusta saadaan paras mahdollinen hyöty irti käyttämällä sitä monipuolisesti. Näin säästetään myös organisaation resursseja.

Jani Grönberg

*Kirjoittaja työskentelee Tieralla Hyvinvointipalvelut-tiimissä Tiera PSOP-tuoteomistajana.