maaliskuu 2020

Miksi ICT on kunnan toiminnalle kriittistä?

Korona siirsi yhteiskunnan toimivuuden aiempaakin ict-riippuvaiseksi

Korona on sekoittanut niin Suomen kuin maailman laajemminkin. Suomessa tehdään valintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan toimimisen kannalta.

Tuoreelle listalle ymmärrettiin laittaa myös ICT – hyvä!

Asia oli muotoiltu seuraavasti: ”Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtymien ICT-palveluiden tuotanto mukaan lukien tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat.”

Miksi ICT sitten on oikeutetusti listalla? Keskityn tässä nyt lähinnä kuntiin, mutta monet asiat pätevät laajemminkin.

ICT – kunnan toiminnan hiljainen takuumies

Terveydenhuollossa ei pystytä tekemään oikeita päätöksiä, jos vaikkapa potilastietojärjestelmä ei ole käytössä. Sama pätee kotihoidossa, jos kotihoidon järjestelmä ei ole käytettävissä. Entäpä pelastustoimen järjestelmien toimivuus. Tai ruokahuollon. Lista on pitkä ja riskit – etenkin poikkeusoloissa – huomattavat.

Entä miten kuntaa johdetaan poikkeusoloissa ilman toimivaa ICT:tä? Poikkeusolot tarkoittavat pääosin etätöitä, etäpäätöksentekoa, etäopetusta, etäsitä ja etätätä.

Jos tietoliikenne ei toimi, toiminta halvaantuu. Jos etäviestintävälineet eivät toimi, toiminta halvaantuu. Jos tärkeä sovellus, vaikkapa se potilastietojärjestelmä, ei ole käytettävissä, terveydenhuollon toiminta halvaantuu.

 

 

 

 

Mitäpä jos Koronan lisäksi tulee kyberhyökkäys? Normaalioloissakin se on haaste, saati poikkeusoloissa.

Mistä nyt pitää päättää?

Yhteiskunnan ja kuntien päättäjien tulee nyt ymmärtää ICT:n kriittisyys ja turvata kaikin mahdollisin keinoin sen toimivuus. Tiera kuntien laajasti omistamana tekee työtä kuntien ICT-palvelujen turvaamiseksi. Pystymme sekä hoitamaan tehokkaasti toimivan ICT:n että myös suojaamaan sitä kyberuhilta.

Kuntien päätöksentekoa, opetusta ja monta muuta kunnan tekemistä viedään nyt sähköisesti hoidettavaksi, kun Korona pakottaa meidät hyödyntämään laajasti etätyötä.

Tässä otetaan jo huomaamatta digiloikkaa. Jos hyödynnämme nämä opit ja Koronan mentyä varmistamme loikan vielä hallitustikin, voimme yhteiskuntana olla paljon kuntalaiskeskeisempi, tehokkaampi ja kriisivalmiimpi jatkossa. Ei jätetä tätä mahdollisuutta käyttämättä.

Sakari Luotonen
varatoimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy