marraskuu 2022

Kunta-alan muutos tuo mahdollisuuden nostaa oppija toiminnan keskiöön 

Kunta-ala käy tällä hetkellä läpi suurta muutosta. Sosiaali- ja terveysala siirtyy hyvinvointialueille ja sivistys- ja kulttuuritoimialasta tulee kuntien suurin yksittäinen toimiala. Tämä mahdollistaa kuntien tietohallinnon järjestämisen aivan uudella tavalla sivistys- ja kulttuurialan tarpeiden mukaan.  

Kun tietojärjestelmiä ja kunnan digitaalisia palveluita päästään suunnittelemaan oppijan tarpeista lähtien, kunnat voivat varmistaa entistä paremmin sen, että esimerkiksi tietosuojaan, tietoturvaan ja tietojenhallintaan liittyvät asiat on järjestetty opetusta ja kasvatusta tukevalla tavalla.  

DigiOne tuo kaikki koulutuksenjärjestäjän, oppijan ja huoltajan palvelut yhden ekosysteemin sisälle ja mahdollistaa saumattoman tiedonkulun sekä sujuvan oppimiskokemuksen. DigiOne mahdollistaa kodin ja koulun välisen viestinnän ja yhteistyön, opetuksen suunnittelun, luku- ja työjärjestysten luomisen sekä hakemisen ja päätöksenteon yhdessä järjestelmässä niin, että tarvittava tieto on aina oikean toimijan saatavilla.  

Lue tarkemmin DigiOnen palveluista täältä. 

DigiOnen ekosysteemi avautuu myös uusille palveluntarjoajille. Avoimien rajapintojen ansiosta kaupalliset ja julkiset toimijat voivat tuottaa ekosysteemiin omia palveluitaan sekä kehittää niitä yhdessä kuntien kanssa tukemaan entistä paremmin opetustoimen toimintaympäristöä.  

Kuntien toimintaympäristö muuttuu – muutos kannattaa hyödyntää 

Väestö ikääntyy ja nuoret ikäluokat pienenevät valtaosassa Suomen kunnista. Nyt on syytä miettiä, miten sivistystoimiala kykenee toimimaan laadukkaasti ja kestävästi tässä tilanteessa. Teknologia tuo uudenlaisia tapoja tuottaa koulutuksen lähipalveluita tai mahdollistaa tilanteita, joissa esimerkiksi maakunnan keskuskaupunki voisi tarjota laajemmin ja entistä osallistavammilla tavoilla vaikkapa kielenopetusta tai sivuaineita maakunnan pienempien kuntien kouluille. DigiOne luo alueellisen kehitysverkoston ja uudenlaiset välineet, jotka tarjoavat laajemman tavan ajatella koulutuksen järjestämistä. Kuntien on mahdollista hyödyntää vertaistukea muista alueen kunnista ja miettiä yhdessä, miten opetus järjestetään parhaiten uusilla työkaluilla. Alueen kunnat hyötyvät myös siitä, kun ne miettivät yhdessä koulutuksenjärjestäjien ja hyvinvointialueen välisen rajapinnan kehittämistä. 

DigiOnen ydin ei ole tietojärjestelmien ja digitaalisten ratkaisujen uudistamisessa, vaan toiminnan uudistamisessa ja oppijan kokemuksen kehittämisessä. Oppijalle turvataan nykyvaatimusten mukainen yhdenvertaisuutta tukeva oppimisympäristö. Kunnat saavat uuden oppimisen alustan, kehittämisverkoston, valmiiksi kilpailutetut palvelut sekä Tierasta kuntaomisteisen kumppanin pyörittämään palvelua ja tukemaan toiminnan muutosta. 

Tuo kuntasi mukaa DigiOneen 

DigiOne-hanke etenee kovaa vauhtia kohti tuotantoa. Seitsemän hankekunnan pilottikouluissa aloitetaan lukuvuoden 2023–2024 suunnittelu uusilla välineillä heti alkuvuodesta 2023. Lukujärjestysten kanssa saatetaan ottaa varaslähtö jo tämän vuoden puolella. 

Kehitystyö jatkuu vielä vuoden 2023 aikana ja edelläkävijäkuntien loput koulut aloittavat lukuvuoden 2024–2025 suunnittelun syksyllä 2023. Edelläkävijäkunnat kattavat noin kolmanneksen kaikista Suomen kouluista, joten DigiOnea päästään käyttämään todella laajasti jo hankkeen aikana. 

Vuoden 2024 alussa DigiOne-hanke tulee päätökseensä ja DigiOne siirtyy Kuntien Tieran kehitettäväksi ja ylläpidettäväksi. Tiedonsiirto hankkeelta Tieralle tapahtuu vuoden 2023 aikana. 

Voimme aloittaa keskustelut uusien kuntien kanssa mukaan liittymisestä jo tässä vaiheessa.  Kehittämämme Polku DigiOneen -konseptin tavoitteena on sujuva ja onnistunut DigiOnen käyttöönotto. 

Jätä yhteydenottopyyntö. Jutellaan siitä, miten teidän kuntanne voisi hyötyä DigiOnesta. 

Seija Tiihonen, palvelupäällikkö
Omat ratkaisut, Kuntien Tiera Oy