huhtikuu 2020

Kotihoito ja kauppamatkustajan ongelma

Kauppamatkustajan ongelma on tunnettu laskennallinen ongelma, jossa kauppamatkustaja tietää kaupunkien väliset etäisyydet ja pyrkii käymään kaikissa kaupungeissa ja laskemaan itselleen lyhyimmän reitin. Tämän luulisi olevan helppoa nykyään tietokoneen laskiessa kaikki mahdolliset reitit valiten niistä lyhyimmän, mutta kaupunkien määrän kasvaessa eivät nykytietokoneiden laskentatehot vieläkään riitä tämän tekemiseen kohtuullisessa ajassa.

Kauppamatkustajan ongelmaan törmätään kotihoidossa, missä useampi hoitaja käy saman päivän aikana eri asiakkaiden luona. Jo viiden hoitajan kotihoitotiimin asiakaskäyntien organisoimisessa ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa enemmän kuin tunnetussa maailmankaikkeudessa on atomeja1,2.

Kotihoito tuo ongelmaan vielä lisämausteita, sillä asiakkaiden luona pitää käydä tietyn aikaikkunan sisällä ja tiettyjen asiakkaiden luona useamman kerran päivässä.

Kotihoitoa säätelevät myös erilaiset rajoitukset sekä hoitohenkilökunnan osaaminen. Oma- tai vastuuhoitajuuden käytännön toteutumiselle tulee olla edellytykset; pyritään siihen, että asiakkaalla käy pääsääntöisesti sama hoitaja.

Kokonaiskuva

Jos mietitään vielä kokonaiskuvaa, tulee kotihoidon ratkaista montako kotihoidon tiimiä tarvitaan, missä menevät maantieteelliset rajat, montako sijaista tarvitaan, mikä on resurssipoolin koko, milloin työvuorot kannattaa aloittaa ja lopettaa, missä suhteessa on lähihoitajia ja sairaanhoitajia, miten suunnitellaan em. parikäynnit, moniko voi liikkua jalan, pyörällä tai autolla, missä tiimitupien kannattaisi olla ja montako niitä tulisi olla, voiko tarkoista käyntiajoista ja käyntien aikaikkunoista joustaa, ja mitkä ovat osaamisvaatimusten merkitykset kokonaisuudelle.

Viiden hoitajan kotihoitotiimin asiakaskäyntien organisoimisessa ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa enemmän kuin tunnetussa maailmankaikkeudessa on atomeja.

Kotihoidossa tulee myös pohtia; mikä on kohtuullinen jalan kuljettava matka hoitajalle päivän aikana? Kuinka paljon aikaa voi käyttää pelkkiin siirtymisiin? Mikä on tehokkuusprosentti, johon pyritään? Eli paljonko aikaa hoitaja viettää päivästä asiakkaan kanssa? Tässä kohtaa perinteinen kauppamatkustajan ongelma alkaakin vaikuttaa yllättävän helpolta.

Laadukas kotihoito ja Tiera Optima

Laadukas kotihoito on ennustettavaa ja toistuvaa. Tämä tarkoittaa, että kun ns. täydellinen maanantai on luotu ja kaikki asiakkaat saavat oikean palvelun oikeaan aikaan oikealta hoitajalta, tulisi loppuviikon näyttää aivan samalta kuin maanantai. Ettei tämä olisi liian yksinkertaista, niin lauantain hoitoajat poikkeavat toki arkipäivistä ja sunnuntait vielä lauantaista.

Kun täydellinen päivä on suunniteltu, soi usein työsuunnittelijan puhelin ja joku hoitajista ilmoittaa sairastumisestaan. Miten kaikki päivän käynnit voidaan suunnitella uudestaan ja pitää kiinni edellä mainituista rajoitteista ja aikaikkunoista?

Tieralla on vastaus tähän ja se on Tiera Optima. Strategisella optimoinnilla luodaan asiakkaan kanssa yhteistyössä toteuttamiskelpoisia skenaarioita ja saadaan oikea vastaus kysymyksiin mm. tiimien koosta ja rajoista, tiimitupien optimaalisista sijainneista, ja missä suhteessa tulisi olla lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Strateginen optimointi tuottaa myös toteuttamiskelpoiset runkoreitit hoitajille kaikki osaamiset, rajoitteet sekä siirtymisiin ja kirjaamiseen menevät ajat huomioiden.

Optimointiprojektien tuloksena hoitohenkilöresurssien tarve on laskenut kotihoidossa usein yli 15 prosenttia ja ajetut kilometrit saman verran. Hämmentävästi ajettujen kilometrien määrän pitäisi kasvaa, kun resurssit käytetään tehokkaammin, mutta Optiman reittisuunnittelu perustuu heuristisiin tekoälyalgoritmeihin, joilla saavutetaan huomattavan nopeasti realistisia sekä käytännössä toteutettavia reittejä, eli 0,5 prosentin sisällä optimaalisesta olevia ratkaisuja.

Myös tehokas työaika on kasvanut strategisen optimoinnin tuloksena keskimäärin 40 prosentista 54 prosenttiin.

Nyt työsuunnittelijat ja työnjakajat tarkkana! Mitä tehdään, kun työntekijä soittaa aamulla ja kertoo sairastuneensa?

Lyhyesti: poistetaan resurssi siltä päivältä, tehdään optimointi uudestaan yhtä nappia painamalla. Uuden päivän reittien laskemiseen menee vain muutama sekunti.

Yhteistyöterveisin,

Pekka Malo, ratkaisupäällikkö,
kotona asuminen, Kuntien Tiera Oy

1Arviot atomien määrästä havaittavissa olevasta maailmankaikkeudesta vaihtelevat: pienimmillään on esitetty, että atomeja olisi 10^78 ja suurimmillaan 10^82. Kuudenkymmenen kotihoidon käynnin teoreettiset organisointivaihtoehdot taas ovat 60! > 10^80. Tämä tarkoittaa kuudenkymmenen käynnin järjestämistä peräkkäin eri tavoin.

2Kirjoittajan laskelmat vahvisti vanhempi tutkija Niko Jokela fysiikan tutkimuslaitokselta Helsingistä. Jokela vahvisti aiheellisesti myös esimerkin tarkoitushakuisuuden sekä kirjoittajan välttävät matemaattiset kyvyt.