kesäkuu 2022

Hyvinvointialueiden ICT-palvelut – yhdessä uuden edessä

Hyvinvointialueiden perustaminen ja käynnistäminen ovat yksi lähiaikojen suurimmista valtakunnallisista hankkeista. Asiaa koskevat lait hyväksyttiin presidentti Niinistön toimesta vuosi sitten 29.6.2021, joiden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Nopeasti ajateltuna 18 kuukautta on pitkä aika tehdä muutoksen vaatimat suunnitelmat ja toteuttaa ne. Tosin ajasta voi heti vähentää kaksi kesälomakautta ja joulunajan, jolloin ollaan lähempänä 15 kuukauden toteutusaikaa.

Muutos koskee yli 170 000 työntekijää, jotka siirtyvät 332 kunnasta tai kuntayhtymästä hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueiden järjestettäväksi tulevat toimintaan liittyvät tukipalvelut. Näissä tukipalveluissa ICT-palvelut ovat yksi muutoksessa oleva kokonaisuus. Eri alueilla muutokset ovat, lähtötilanteesta johtuen, hyvin erilaisia. Me Tierassa saimme mahdollisuuden aloittaa yhteistyön kahden alueen eli Länsi-Uusimaan ja Kanta-Hämeen kanssa. Molemmille alueille tulemme tuottamaan loppukäyttäjäpalveluita.

Hieno mahdollisuus luoda ajantasaisia ja toimivia kokonaisuuksia

Molemmilla hyvinvointialueilla pääsemme rakentamaan isosti uutta, joka on IT-ympäristöissä aina hieno mahdollisuus luoda ajantasaisia ja toimivia kokonaisuuksia.

Uuden rakentaminen ei kuitenkaan ole helppoa, koska monessa kohdassa pitää ottaa huomioon olemassa olevat ratkaisut ja käytettävät järjestelmät. Tämä luo suuren palapelin, jonka ohjekuva alkaa vähitellen hahmottumaan ja sen myötä reunapalat löytävät oikeat paikkansa. Asiaa ei helpota se, että toimijoita on useita ja niissä vielä enemmän yksittäisiä asiantuntijoita. Koordinoitavaa on paljon ja samalla varmistelua, että kaikkien toimijoiden aikataulut toimivat yhteen.

Samalla kun rakennamme uusia palveluita hyvinvointialueille, niin rakennamme myös itsellemme uutta hyvinvointialueille keskittyvää tuotantotiimien kokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen olemme jo löytäneet paljon erinomaisia asiantuntijoita, niin Tieran sisältä kuin ulkoa rekrytoituna. Edelleen tulemme määrätietoisesti tiimien kokoa kasvattamaan ja se vaatii vielä useita onnistuneita rekrytointeja.

Omassa roolissani, hyvinvointipalveluiden tuotannon vetäjänä, olen päässyt läheltä seuraamaan, miten ratkaisuja määritellään ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Matkan varrella on tullut eteen useita haasteita, joita on jouduttu ratkaisemaan nopeallakin aikataululla. Tästä iso kiitos kaikille mukana oleville, että olemme pystyneet toimimaan ratkaisukeskeisesti ja etsimään ratkaisuja kaikilta eri näkökulmilta.

Vielä on paljon töitä jäljellä, jotta hyvinvointialueiden loppukäyttäjäpalvelut ovat täydessä tuotannossa. Matkan varrella tulee varmasti eteen useita haasteita, joihin päästään ratkaisua etsimään, mutta se onkin IT:n hienous – kahta samanlaista päivää ei tule vastaan. Vauhdilla kun on tapana kiihtyä, niin käynee myös näissäkin hankkeissa. Joten pitäkää hatuistanne kiinni, muuten joulukuussa päätä paleltaa.

Jani Setälä

tuotantopäällikkö, ulkoistuspalvelut