Tiera auttoi Asikkalaa ja Forssaa Windows-käyttöjärjestelmän päivityksessä

Asikkalan kunta ja Forssan kaupunki kohtasivat haasteen, kun Microsoft ilmoitti edellisen käyttöjärjestelmäversion tuen päättymisestä. Molemmille kunnille oli välttämätöntä päivittää päätelaitteidensa käyttöjärjestelmät Windows 11 –versioon hyvissä ajoin ennen tuen päättymistä. Päivitys kosketti kaikkia tietokoneita käyttäviä työntekijöitä, joten projekti vaati erityisen huolellista suunnittelua. Onneksi Asikkala ja Forssa ovat molemmat Tiera Ulkoistuspalveluiden asiakkaita. 

Tieran toteuttama käyttöjärjestelmien päivitys ajoitettiin Asikkalassa yhteen sopimusuusinnan ja palveluiden kehitysprojektin kanssa. Forssassa taas oli sopiva hetki ottaa uusi käyttöjärjestelmä käyttöön, koska isossa määrässä tietokoneita elinkaari oli päättymässä ja uusimisen yhteydessä oli järkevää ottaa käyttöön viimeisin käyttöjärjestelmä.  

Laite- ja sovellusympäristön kartoitus tärkeää onnistumiselle 

Projekti aloitettiin kartoittamalla molempien kuntien laite- ja sovellusympäristöt. Tämä vaihe on projektin kriittisin, sillä se määrittää, tarvitaanko laitepäivitysten ohella myös sovelluspäivityksiä.  

“Kartoituksessa selvisi, että kaikki sovitut laitteet olivat valmiita päivitykselle. Yhdessä asiakkaiden kanssa laadittiin tarkat aikataulut ja projektisuunnitelmat, ja testaus aloitettiin valituilla pilottiryhmillä”, kertoo Tieran projektipäällikkö Aki Kukkonen. 

Pilotoinnissa ei havaittu erityisiä haasteita, jolloin varsinainen päivitysprojekti aloitettiin joulukuussa 2023. Asikkalan kunnan projektin jakelut jaettiin kolmeen aaltoon, jotta verkkokuormitusta voitiin hallita tehokkaasti. Projekti saatiin päätökseen huhtikuussa 2024. Forssassa päivitys hoitui elinkaarivaihtojen kautta.

Päivitykset onnistuivat ilman häiriöitä loppukäyttäjille 

Asikkalassa ja Forssassa päivitysprojektit sujuivat onnistuneesti ilman suuria häiriöitä loppukäyttäjille. Molemmissa kunnissa on nyt käytössään tietoturvallinen ja moderni käyttöjärjestelmä, joka tukee kunnan digitaalista kehitystä.  

Asikkalan kunta on tyytyväinen uuden sopimuksen ja projektin tuloksiin.  

“Asikkalan täysin pilvihallitussa ympäristössä käyttöjärjestelmän versiopäivitys saatiin toteutettua helposti ajasta ja paikasta riippumattomasti, jolloin loppukäyttäjien oli mahdollista vaikuttaa päivityksen asentumisen ajankohtaan. Koko projektin aikana emme saaneet yhtään palautetta, että työnteko olisi kärsinyt päivityksen asentumisesta. Tulkintani mukaan projektin tavoitteet saatiin saavutettua”, kertoo Asikkalan tietohallintopäällikön Henri Skog. 

“Saimme arvokasta kokemusta kuntien sovellusympäristöistä ja kriittisten sovellusten päivittämisestä käyttöjärjestelmäpäivityksen yhteydessä. Windows 11 -käyttöjärjestelmän päivittäminen on edessä kaikilla Tieran ulkoistusasiakkailla. Näiden kokemusten perusteella voimme luottavaisina aloittaa Windows 11 -käyttöjärjestelmäprojektit myös muiden asiakkaidemme kanssa”, Aki Kukkonen kertoo.