Siilinjärven konesalimigraatio maaliin konmarituksen hengessä

Siilinjärven kunnan ICT-palveluiden konesalikapasiteetti virtaviivaistettiin Tieran johdolla. Lopputuloksena 35 fyysisestä ja 110 virtuaalisesta palvelimesta jäi jäljelle 6 fyysistä ja 30 virtuaalista palvelinta. Kustannussäästö oli merkittävä.

Tiera Palvelunhallinta on hoitanut Siilinjärven kunnan ICT-palveluja jo vuodesta 2020. Kunnan konesalin vuokrasopimus oli päättymässä ja omat palvelimet piti siirtää joko korvaaviin tiloihin tai virtualisoida. Samalla kun Siilinjärvellä painotettiin luotettavaa konesalikapasiteettia ja riippumattomuutta omista palvelinrauta-ratkaisuista, kokonaisuutta haluttiin tarkastella kriittisesti.

“Tieran kapasiteettiin haluttiin siirtää vain ajantasaiset, relevantit palvelut. Turhat palvelimet haluttiin sammuttaa ja poistaa tuotannosta”, sanoo projektipäällikkö Tytti Viljakainen Tiera Ulkoistuspalveluista.

Projektia testattiin ensin yksittäisen, varhaiskasvatuksen käytössä olevan Vaka Effica -asiakastietojärjestelmän pystytyksellä ja siirrolla Tieran konesaliin. Tavoitteena oli Tieran kapasiteetti- ja käyttöpalveluiden käynnistäminen ja liittäminen osaksi palvelunhallinnan kokonaisuutta.

Palveluiden konmarituksen laajuus yllätti

Lähtötilanteessa Siilinjärvellä oli 35 fyysistä ja 110 virtuaalista palvelinta. Lopulta palvelinmäärä pieneni 6:een fyysiseen DNA:n vuokratilaan siirrettävään palvelimeen, sekä 30:een Tieran koneselissa ylläpidettävään virtuaalipalvelimeen joko uusina asennuksina tai migroituna. Loput palvelimet siirrettiin SaaS-palveluntarjoajille joka sammutettuina tai sammutettavaksi.

“Muutoksessa ei pelkästään siirretty palvelimia paikasta A paikkaan B, vaan konmaritettiin koko kapasiteettitarveajattelua isosti. Lisäksi tehtiin merkittäviä muita uudistuksia, kuten SaaS-palveluihin siirtymisiä, verkkolevypalveluista luopumisia, parannettiin tietoturvatasoa ja vaihdettiin palveluita nykyaikaisempiin ratkaisuihin. Muutoksen laajuuden hahmotti oikeastaan vasta projektin loppuvaiheessa”, Siilinjärven tietohallintojohtaja Tiia Häsä sanoo.

Kustannussäästöt ovat todella merkittäviä

Suuri osa migraatiotyöstä tehtiin taustalla, jolloin konkreettiset ja näkyvät vaikutuksen loppukäyttäjille olivat vain vähäisiä.

“Tämä oli toki tarkoituskin. Jatkossa Siilinjärvellä päästään nauttimaan moderneista ja tietoturvalllisesta ratkaisuista muun muassa eri tiedonsiirtojen ja tulostuspalveluiden uudistumisen myötä. Tieran kapasiteetti- ja käyttöpalvelut automatisoivat ja standardisoivat monia manuaalisia ylläpidon tehtäviä. Niinpä eri huoltosopimus- ja lisensointikustannuksissa on odotettavissa mittavia säästöjä”, Viljakainen sanoo.

Häsä onkin projektiin ja sen tuloksiin erittäin tyytyväinen.

“Jäljelle jääneet palvelimet ovat mietittyjä ja perusteltuja ja niitä tuotetaan nyt meille vaivattomana kokonaispalveluna. Kustannussäästöt ovat todella merkittäviä. Kunnan tehtävä on keskittyä ihan muuhun kehittämiseen ja digitalisoinnin edistämiseen, ei enää oman palvelinsalin ylläpitoon”, Häsä sanoo.

Kehitystyö jatkuu

Viljakaisen mukaan alkuperäisestä projektista on käytännössä jäljellä enää konesalin sammutuksen tehtävät ja projektin tiekartalle nostettujen kehityshankkeiden edistäminen.

Jatkossa on tarkoitus esimerkiksi luopua DNA:lta vuokratusta laitetilasta.

“Täytyy kiittää asiakasta päättäväisestä ja uudistushenkisestä asenteesta. Siilinjärvellä osataan katsoa eteenpäin. Projektilla oli koko ajan Siilinjärven kunnan tietohallinnon ja kunnan johdon tuki”, Viljakainen sanoo.