Sähköinen ovenavaus lisää kotihoidon turvallisuutta ja toiminnan joustavuutta

Kotkan kaupungin kotihoito otti käyttöönsä Tieran Sähköinen ovenavaus -palvelun kesällä 2017. Kaupungin kotihoito käyttää sähköistä ovenavausjärjestelmää toiminnan tukena. Kotihoidon asiakkaiden oviin asennetaan matkapuhelimella toimiva ovenavauspalvelu, jota kotihoidon henkilökunta työssään käyttää.

Sähköinen ovenavaus tunnetaan nyt nimellä Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus.

– Sähköisellä ovenavauspalvelulla pystytään paremmin turvaamaan kotihoidon turvallisuus ja joustavuus. Henkilökunta ei enää kuljeta avaimia mukanaan, vaan avaavat asiakkaiden ovet kotihoidon matkapuhelimilla. Jokaisella kotihoidon työntekijällä on oma ovenavauskoodi eikä kukaan ulkopuolinen voi avata ovea. Ovenavaukset tallentuvat järjestelmän muistiin, ja tarvittaessa voidaan myös tarkistaa, kuka henkilökunnasta on oven aukaissut, kertoo Kotkan kaupungin kehittämiskoordinaattori Sara Haimi-Liikkanen.

Turvallisuuden lisäksi sähköinen ovenavauspalvelu lisää kotihoidon toiminnan joustavuutta, mahdollistaen nopeamman reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin.

– Kotihoidon asiakkaan järjestelmästä saama hyöty korostuu etenkin akuuteissa tilanteissa, esimerkiksi turvahälytyskäynneillä, jolloin lähinnä oleva hoitaja saadaan nopeasti ja joustavasti paikalle, kun asiakkaan avaimia ei tarvitse noutaa.

Sähköinen ovenavaus lisää joustoa myös työntekijöiden työpäiviin, kun avaimia ei tarvitse vaihtaa enää työntekijöiden välillä vuoronvaihdoissa.

Käytännössä palvelu toimii niin, että asuntoyhtiön rappukäytävän ulko-oveen sekä kotihoidon asiakkaina olevien asukkaiden sisäoveen asennetaan ovenavauksen mahdollistava moduuli, joka takaa kotihoidon sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Alkuperäinen lukitusjärjestelmä ei muutu ja on edelleen käytettävissä. Kotihoidon asiakkuuden päättyessä ovet palautetaan alkuperäiseen tilaan. Asennuksista ei aiheudu kustannuksia taloyhtiölle eikä asukkaalle.

Sähköinen ovenavaus integroituu Tiera Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalveluun tai sitä voidaan käyttää erillisenä palveluna. Palveluntarjoajana toimii Tunstall Oy.