”PSOP on yhteinen toimintamallimme palvelujen järjestämiseen.”

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on mukana valtakunnallisessa palvelusetelikokeilussa, jonka myötä myös Parasta palvelua -toimintamalli ja palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) otettiin käyttöön.

PSOP otettiin ensimmäisessä vaiheessa käyttöön olemassa olevissa palvelusetelipalveluissamme eli kotihoidossa, vammaisten henkilökohtaisessa avussa sekä vammaisten ja ikääntyneiden omaishoidon vapaissa. Samalla saamme järjestelmän käyttöön henkilökohtainen budjetti -pilottia varten, kertoo Kainuun soten Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen.

Kainuussa on jo vahva maakunnallinen näkökulma sote-palveluiden järjestämiseen ja yhtenäistä prosessia sekä toimintatapaa tarvitaan palveluiden järjestämistä varten.

– PSOP mahdollistaa palveluiden järjestämiseen liittyvän prosessin digitalisoinnin ja se auttaa myös yksinkertaistamaan hallintoamme. Aiemmin olemme tehneet kaikki palveluseteleihin ja ostopalveluihin liittyvät työt käsin. Tämä tehostuu nyt merkittävästi, Pikkarainen sanoo.

 

Asiakkaille aiempaa helpompi tapa käyttää ja vertailla palveluita

Huhtikuusta 2018 alkaen palveluseteli- ja ostopalvelutuottajat ovat voineet hakeutua palveluntuottajiksi sähköisesti. Myös laskutus hoituu jatkossa PSOP:n kautta helposti ja Kainuun sote saa aiempaa kätevämmin tietoa ja tilastoja palveluiden käytöstä. Asiakkaille palvelu mahdollistaa ihan uudenlaisen ja helpomman tavan käyttää palveluita. Järjestelmän avulla asiakkaat voivat mm. vertailla palveluntuottajia ja nähdä miten paljon saldoa eli palveluja on vielä käytettävissä. Myös puolesta asiointi hoituu PSOP:n avulla.

– Uskomme, että aika näyttää vielä paremmin miten asiakkaat järjestelmästä hyötyvät, kunhan toimintamalli tulee tutuksi. Meille järjestäjälle hyödyt ovat jo tunnistettavissa, sillä meillä on selkeä tarve yksinkertaistaa toimintamalleja ja saada yhtenäiset, sähköiset järjestelmät toiminnan tueksi. Näin voimme lisätä myös tuottavuutta ja kustannussäästöjä, Pikkarainen sanoo.

”Tarvitsemme yhteisen toimintamallin palvelujen järjestämiseen ja henkilökohtaisen budjetin pilotointiin.”

Vaikka hyödyt järjestäjän näkökulmasta ovat Kainuussa selkeät, odotukset toimintamallin ja järjestelmän kehittämiseen ovat myös korkealla. Parasta palvelua -toimintamalli on kuntien ja kaupunkien yhteistyössä kehittämä ja Kainuussa halutaan, että kehittämistä myös jatketaan aktiivisesti yhteistyössä.

– Jos ja kun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait tulevat voimaan, edellytämme, että toimintamallia on kehitettävä aktiivisesti iso kuva mielessä. Toivomme vielä ammattilaistemme työtä helpottamaan integraatioita asiakas- ja potilastietojärjestelmiimme sekä Kantaan. Kainuussa tähdätään vahvasti tulevaan ja sitä toivomme myös tältä yhteistyöltä, päättää Pikkarainen.