Palvelunhallinta suoraviivaistaa palveluprosesseja

Porvoon hallintopalvelukeskus otti käyttöön Tieran palvelunhallintaratkaisun toukokuussa 2017. Hallintopalvelukeskus tuottaa kaupunkikonsernille sisäisiä tukipalveluita kuten palkanlaskenta-, maksuliikenne- ja laskutuspalveluita sekä IT-käyttäjätuki- ja tietoliikennepalveluita. Päätös Tiera Palvelunhallinta käyttöönotosta syntyi tarpeesta uusia palvelunhallinnan prosesseja toimintojen helppokäyttöisyys ja tulevaisuuden haasteet huomioiden.

– Palvelunhallintaratkaisun käyttöönotolla haluamme tehostaa tiedolla johtamista ja saattaa asiakkaiden tarpeet läpinäkyvään palveluun. Odotuksissamme on, että uusi palvelunhallintajärjestelmä tehostaa palvelua ja selkeyttää työprosesseja, kommentoi hallintopalvelukeskuksen johtaja Marith Kullström.

Palvelun käyttö ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatonta

Keskitetty palvelunhallintaratkaisu tehostaa vika- ja palveluilmoitusten seurantaa ja raportointia. Ratkaisun keskeinen hyöty on, että palvelun käyttö on ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatonta. Työtekijä voi laatia palvelupyyntöjä ketterän itsepalveluportaalin kautta. Lisäksi yhtenäinen ratkaisu selkeyttää ja suoraviivaistaa palveluprosesseja palvelupyynnöstä palvelun toteutumiseen.

Tieran palvelunhallintaratkaisu hyödyttää niin asiakkaita ja pääkäyttäjiä kuin tietohallintoakin. Tukipyyntöjen laatiminen ja vastaanottaminen tapahtuu vaivattomasti ja hallitusti, ja palvelu tehostuu kun esimerkiksi työntekijöiden kirjaamat vikailmoitukset ja palvelupyynnöt on koottu yhteiseen hallintajärjestelmään.

Uusi malli mahdollistaa paremman asiakaspalvelun

Uuden mallin ansiosta tietohallinnon on mahdollista palvella käyttäjiä asian kiireellisyyden mukaan. Kun palvelupyynnöt kootaan standardisoidusti yhtenäiseen järjestelmään ja dokumentoidaan, toimintaa on mahdollista kehittää ja tukitoimia kohdistaa mielekkäästi myös ennakoiden. Sujuvat ICT-palvelunhallintajärjestelmät ovat keskeinen elementti kuntien muuttuviin tehtäväalueisiin ja haasteisiin vastaamisessa.

– Ratkaisun käyttöönoton myötä ITIL-ajattelun rooli korostuu entisestään. Lisäksi mallin omaksuminen edellyttää suunniteltua muutoshallintaprosessia. Lähtökohdat ratkaisun käyttöönotolle ovat kunnassamme hyvät, Kullström arvioi.