Kärkölän kunta ottaa tekoälyn haltuun järkitoimin – askel kerrallaan hyvän kumppanin kanssa

Tekoälyn hyödyntäminen ei ole vain isojen kaupunkien ja kuntien asialistalla, vaan myös pienet kunnat voivat ottaa tekoälyn haltuun ja alkaa hyödyntää sitä toiminnassaan. Tästä on esimerkkinä reilun 4000 asukkaan Kärkölän kunta Päijät-Hämeessä.

Kärkölän kansliapäällikkö Jouni Niemisen viesti on selvä: pienenkin kunnan kannattaa edetä tekoälyn kanssa, mutta huolella jalat maassa askel kerrallaan hyvän kumppanin kanssa.

“Hyvin nopeasti huomasimme, että kunnassa on intressejä hyödyntää tekoälyä. Vaikka saimme itse tehtyä tekoälyn käytön ohjeistuksen, kaipasimme enemmän näkemystä, miten voisimme hyödyntää tekoälyä ja millä tasolla henkilöstön tekoälyvalmiudet ovat. Tähän työhön valitsimme kumppaniksi Tieran ja se oli hyvä valinta”, Nieminen kertoo.

Yhteistyö Tieran kanssa alkoi tekoälyn valmiustason kartoituksella henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Kartoitus osoitti, että osa työntekijöistä jo käytti tekoälyä itsenäisesti, osalle se oli vielä täysin uusi asia.

“Saimme kartoituksesta kiitosta siitä, että teimme sen muillekin kuin henkilöstölle ja  herättelimme muidenkin kiinnostusta asiaan.”

Kartoituksen pohjalta Kärkölässä viimeisteltiin tekoälyn huoneentaulu, joka määrittelee, miten tekoälyä kunnassa käytetään, miten huolehditaan tietosuojasta tekoälyn käytön yhteydessä ja mikä on turvallinen tapa käyttää tekoälyä.

“Olemme alusta lähtien halunneet olla läpinäkyviä ja lisänneet henkilöstön lisäksi myös kunnan luottamushenkilöille ymmärrystä tekoälystä.”

Tekoälyyn liittyviä koulutuksia onkin järjestetty niin henkilöstölle kuin luottamushenkilöillekin.

Tekoälyn pilotit etenevät maltilla askel kerrallaan

Varsinaiset tekoälyn hyödyntämisen pilotit Microsoft Copilot -tekoälyn hyödyntämiseksi alkavat Kärkölässä syksyllä 2024. Nekin maltilla askel kerrallaan.

“Tekoälyyn liittyvien investointien pitää tuottaa hyödyt mahdollisimman nopeasti, ainakin tällaisessä meidän kaltaisessa pienessä kunnassa.”

Nieminen näkee, että ensimmäisinä tekoälyn hyötyjä voidaan testata asiakasneuvonnassa, palveluprosesseissa, markkinoinnissa ja rakennusvalvonnassa.

“Asiakasneuvonnassa ja palveluprosesseissa haemme tehokkuutta ja toistettavuutta sekä paremman palvelun tuottamista. Markkinoinnissa taas haluamme löytää uusia tehokkaita keinoja saada pientä kuntaa esille. Olemmehan lähellä Lahtea ja Helsinkiä, mutta meillä asumisen kustannukset ovat merkittävästi pienemmät”, Nieminen pohtii.

Rakennusvalvonnassa tekoäly voisi auttaa älykkäämpien lomakkeiden ja tehokkaampien lupaprosessien luomisessa.

“Pienenä kuntana meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia pilotoida kaikkea kerralla, vaan etenemme maltilla. Osa ideoista etenee kokeiluihin ja osa jää tiekartalle vielä odottamaan.”

Verkostoituminen synnyttää ideoita, joita ei itse hoksaa ajatella

Hyvän tekoälykumppanin valinnan lisäksi Niemisen viesti kollegoilleen on keskittyä olemassa olevan datan laadun varmistamiseen. Mitä parempaa kunnan data on, sitä paremmin tekoälyä voidaan hyödyntää.

“Oman datan laadun parantamisessa meillä on vielä tekemistä. Olenkin ohjeistanut omassa organisaatiossa kiinnittämään huomion siihen, mitä tietoa tallennetaan. Meidän pitää huolehtia versionhallinnasta, että vain viimeisin versio on tallennettu ja että vanha versiot ja virheelliset tiedot poistetaan, jotta ne eivät jää kummittelemaan.”

Verkostoituminen muiden kuntien kanssa synnyttää ideoita, miten tekoälyä voitaisiin kokeilla ja hyödyntää.

“Tiera on ollut siitäkin näkökulmasta mainio kumppani, että se on kutsunut kuntia koolle kertomaan omista tekoälyyn liittyvistä ratkaisuista ja suunnitelmista. Sieltä on tullut vastaan helmiä, joita ei itse olisi tullut ajateltua, esimerkiksi markkinointiin liittyen”, Nieminen iloitsee.

Nieminen kehottaa pieniäkin kuntia pohtimaan tekoälyn hyödyntämistä.

“Tekoälyn hyödyntämistä kannattaa alkaa rakentaa hyvän kumppanin kanssa huolella miettien, miten ja missä järjestyksessä tekoälyä aletaan ottaa käyttöön. Maltti ja määrätietoisuus ovat pienelle kunnalle tekoälyssä oleellista”, Nieminen opastaa omien kokemustensa perusteella.

Nieminen kiittää Tieraa hyvästä asiantuntemuksesta ja kunta-alan osaamisesta: ”Tiera on ollut oikea kumppani meille. Heidän asiantuntijansa tuntevat kunta-asiakkaat ja osaavat kertoa tekoälystä oikealla tavalla eri kuulijakunnille, mikä on ollut erittäin arvokasta meille.”

Tutustu Tieran asiantuntijapalveluihin, jotka auttavat myös tekoälyn suunnittelussa ja käyttöönotossa.