PSOP tuo työkaluja tiedolla johtamisen tueksi

Oulussa on huomattu palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän soveltuvan erityisen hyvin palveluihin, joissa asiakkailla on käytössään henkilökohtaisen budjetin kaltainen malli. Näin järjestelmä tukee mainiosti tulevan sote-uudistuksen tavoitteita.

Parasta palvelua -järjestelmä aktiivisessa käytössä

Oulu kuuluu niihin viiteen kaupunkiin, jotka ovat olleet mukana kehittämässä Parasta palvelua -toimintamallia. Oulussa PSOP-palvelun kautta hallinnoidaankin jo lukuisia eri palveluita, kuten kotihoitoa, omaishoidon vapaita, lapsiperheiden kotipalveluita ja perhetyötä, lastensuojelun ostopalveluita sekä vammaisten henkilöiden henkilökohtaista apua ja asumispalveluita.

– Olemme huomanneet PSOP-järjestelmän soveltuvan erityisen hyvin niihin palveluihin, joissa asiakkaalle myönnetään kerralla laajempi palveluvalikoima henkilökohtaisen budjetoinnin mallin mukaisesti, tietoasiantuntija, PSOP-projektipäällikkö Marja Kälkäjä kertoo.

Oulussa henkilökohtaista budjetointia sovelletaan esimerkiksi niin kutsutussa veteraanirahassa. Siinä rintamaveteraaneille myönnetään vuosittain summa, jolla he voivat vapaasti valita muun muassa siivouspalveluita, kotipalvelua tai omaishoitajan vapaita.

– PSOP:n avulla kaikki osapuolet pystyvät seuraamaan reaaliajassa, paljonko ja mihin tarkoitukseen veteraanin vuosittaista budjettia on jo käytetty. Tämä hyödyttää niin asiakasta, puolesta asioivaa läheistä, palveluntuottajia kuin kaupunkiakin, Kälkäjä toteaa.

PSOP-järjestelmä on tehnyt hinnat läpinäkyviksi

Toinen erinomainen esimerkki PSOP-järjestelmän hyödyistä ovat hänen mukaansa lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut. Aiemmin asiakaskohtaista, luotettavaa paikallaolo- ja kustannustietoa ei oikeastaan ollut saatavilla.

– Nyt tiedämme tarkasti, mikä on lastensuojelupalveluiden todellinen käyttöaste. Palveluntuottajat kirjaavat kuukausittain asiakkaiden läsnäolo- ja keskeytyskirjaukset, joiden mukaan myös tilitykset maksetaan. Näin saamme aivan uudenlaista dataa tiedolla johtamisen tueksi, Kälkäjä mainitsee.

Hänen mukaansa PSOP-järjestelmään siirtyminen on tehnyt palveluntuottajien hinnat läpinäkyviksi ja helpottanut niiden vertailemista.

– Palveluntuottajat ovat alkaneet spontaanisti kilpailla keskenään. He näkevät toistensa hinnat palvelusta, mikä on innostanut monet palveluntuottajat tarkistamaan omaa hinnoitteluaan. Tämä on tietysti kunnan ja veronmaksajien etu, Kälkäjä sanoo.

Manuaalinen työ vähentynyt huomattavasti

Kunnan henkilöstön manuaalista työtä on poistunut runsaasti palveluntuottajasopimusten ylläpidosta ja valvonnasta. Aiemmin kaikkien palveluntuottajien kanssa tehtiin erikseen kirjalliset sopimukset säännöllisesti paperille. Nyt viimeisimmät sopimukset kaikkine liitteineen ja hintatietoineen löytyvät helposti tietokannasta.

– Koko toiminta on siis ajantasaista ja läpinäkyvää kaikkiin suuntiin. Myös palveluntuottajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Niin ikään laskujen manuaalinen tiliöinti on jäänyt pois. Ainoastaan sopimuksen ylittävät palvelutapahtumat täytyy hyväksyä tai hylätä erikseen. Marja Kälkäjän mielestä PSOP-järjestelmä vastaa erinomaisesti lähestyvän sote-uudistuksen haasteisiin.

– On selvää, ettei merkittävää määrää kunnan ostopalveluita ole mahdollista hallinnoida ilman hyvää sähköistä järjestelmää. PSOP on valmis tuote nimenomaan tähän tarkoitukseen. Toki teknistä käytettävyyttä täytyy kehittää edelleen jatkuvasti.