toukokuu 2019

Valmistaudu Tieran tuella uuden tiedonhallintalain vaatimuksiin

Julkista hallintoa koskevan uuden tiedonhallintalain tavoitteena on keskittää yhteen yleislakiin kaikki julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevat säännökset. Lisää vaatimuksia kunnille ja kuntayhtymille tuova laki tulee voimaan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2020 alussa.

Kuntatoimijoiden tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri palveluissa ja prosesseissa. Uudella tiedonhallintalailla määritetään tiedon koko elinkaaren hallinta. Laki sisältää mm. tiedon suunnittelu- ja kuvausvelvollisuuden sekä tietoturvallisuusvaatimuksia. Tiedonhallintayksikön on arvioitava toimintaprosessien tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet sekä ylläpidettävä tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.

Lain siirtymäaikoja on useita. Ensimmäisessä vaiheessa tiedonhallintamallin ja rajapintojen on oltava valmiita vuoden kuluttua lain voimaan tulosta. Julkishallinnon organisaatioilla on tiedonhallinnan kehittämisen työlistalla tulevina vuosina muun muassa tiedonhallintasuunnitelman laatiminen, lokitietojen kerääminen, asianhallinta, tiedon jakaminen viranomaisten välillä sekä asiarekisteri ja tietoturvallisuuteen liittyvät asiat. Jos kuntatoimija on suunnittelemassa lähiaikoina tietojärjestelmähankintoja, tulee hankinnan vaatimusmäärittelyt peilata tiedonhallintalakiin.

Kuntien tietohallinto on Tieran ydinosaamista

Kuntien Tiera tarjoaa asiantuntijapalveluita ja kehittää aktiivisesti toimintamalleja tukeakseen omistajiaan kasvavien vaatimusten täyttämisessä. Kuntatoimijoilla on käytettävissään omien asiantuntijoidemme ohella verkosto, jossa on mukana niin kilpailutettuja alihankkijoita kuin omistaja-asiakkaidemme omia osaajia.

Omistaja-asiakkaiden tukeminen tietohallinnon haasteissa on yksi Tieran perustehtävistä ja ‑tavoitteista. Tämä tuki sisältää niin kuntien tarpeisiin sopivien tietohallinnon johtamis‑ ja asiantuntijapalvelujen tuottamista kuin asiantuntijaverkoston kehittämistä. Myös kuntien oma aktiviinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön on tärkeä osa kokonaisuutta. Siihen ovat kaikki omistajamme tervetulleita mukaan.

”Panostamme vahvasti palvelujemme ja verkostomme kehittämiseen ja haluamme tukea omistajiamme muuttuvassa tilanteessa, johon kiristyvä kilpailu ICT-alan osaajista ja resursseista tuo oman lisähaasteensa,” sanoo Tieran Sote‑ ja kuntaratkaisut ‑yksikön johtaja Kari Hyvönen.

Tule kuulemaan lisää tiedonhallintalaista ja siihen valmistautumisesta

Tiera järjestää ensimmäisen tiedonhallintalakiin liittyvän webinaarin 13.6.2019 klo 9-10. Webinaarissa syvennytään lakiin ja sen kunnille tuomiin vaatimuksiin. Samalla kerromme, miten me Tierassa näemme uuden lain tuomat haasteet ja miten olemme valmistautuneet tulevaan. Webinaarisarjamme tulee jatkumaan syksyn aikana, joten seuraathan verkkosivujemme Ajankohtaista-osiota tai käyt tilaamassa uutiskirjeemme (sivun alareunassa).

Ilmoittaudu webinaariin >>