marraskuu 2021

Valmiiksi kilpailutetut johtamisen ja hallinnon tietojärjestelmät vauhdittavat hyvinvointialueiden rakentamista

Hyvinvointialueiden rakentamisessa vaikuttavuutta saadaan kuntakentällä käytössä olevien johtamisen ja hallinnon ratkaisujen hyödyntämisestä. Tukena työssä ovat myös alaa tuntevan kumppanin asiantuntijapalvelut.

Hyvinvointialueiden perustamisen alettua toiminnan valmistelu lähti käyntiin vauhdilla. Väliaikaisten valmistelutoimielimien (VATE) työhön kuuluu hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistäminen melko nopeassa aikataulussa.

“Yhteiskunnan kannalta kriittisintä on terveyden ja hyvinvoinnin ydintoiminnan organisoiminen. Ensimmäiseksi on saatava käyttöön myös toiminnan kannalta keskeisimmät hallinnon ja järjestämisen työkalut. Näihin kuntatoimijoiden omistamalla Tieralla on tarjota hyvät ratkaisut”, sanoo liiketoimintajohtaja Vesa Heinälä Tieralta.

Valmiiksi kilpailutetut järjestelmät tukevat hyvinvointialueiden tavoitteita

Vankka järjestelmäasiantuntemus sekä asiakkaiden toimintaympäristöjen ja niitä tukevien prosessien ymmärrys ovat avuksi suunniteltaessa järjestelmäkokonaisuuksia hyvinvointialueiden tarpeisiin. Tiera tuntee entuudestaan kunta-alan, sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon kuntayhtymien tarpeet ja toimintaympäristöt.

“Nykyiset sairaanhoitopiirit toimivat alueensa kuntien johtamina, mutta hyvinvointialueille tulevat nyt myös edustuksellisen demokratian ja sitä kautta siihen sopivien järjestelmien vaatimukset”, Heinälä jatkaa.

Asianhallinnan järjestelmissä kulkee jatkossa suuria määriä erilaisia kokousmuistioita ja päätöksiä. Esimerkiksi sähköistä arkistoa tarvitaan helpottamaan asiakirjojen käsittelyä ja varastointia. 

“Hyvinvointialueet ovat usein myös alueidensa suurimpia työllistäjiä, joten johtamisen ja hallinnon järjestelmät ovat monella tapaa keskeisessä roolissa. Yli 173 000 ihmisen työnantaja vaihtuu, kun he siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden palvelukseen ja vaatimukset hyvään henkilöstöhallintaan kasvavat.”

Tiera tarjoaa valmisteluorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden käyttöön valmiiksi kilpailutettuna tarvittavat hallinnon järjestelmät, toimintaa tukevat ICT-ratkaisut sekä muutoksen tueksi monipuoliset asiantuntijapalvelut.

Valmiiksi kilpailutetut ratkaisut säästävät voimavaroja

Omistaja-asiakkaina hyvinvointialueet voivat tehdä hankintoja heille sopivista valmiiksi kilpailutetuista järjestelmäkokonaisuuksista. Aikaa, rahaa ja voimavaroja säästyy, kun kilpailutukset on hoidettu valmiiksi hankintalain edellyttämällä tavalla. Lisäksi järjestelmät on jo valmiiksi muokattu paikallishallinnon tarpeisiin kuntasektorille, jolloin hyvinvointialueen tarvitsemat lisämuutokset on nopeasti toteutettavissa.

“Kun järjestelmäratkaisuja käyttää useampi toimija, se tarjoaa mahdollisuuden niiden yhtenäistämiseen myös valtakunnallisella tasolla. Tällä on merkitystä myös pyrittäessä sote-uudistuksen tavoitteisiin, kuten kustannussäästöihin, asiakaskeskeisyyteen ja vaikuttavuuteen. Jos jokainen hyvinvointialue päätyy eri ratkaisuihin, valtakunnallinen tehokkuus ei toteudu”, Heinälä selittää.

Skaalautuvat ja kehittyvät järjestelmät

Kun hankitaan isoja järjestelmäkokonaisuuksia, joita on tarpeen integroida myös muihin järjestelmiin, hyvä arkkitehtuurisuunnittelu on tärkeää.

“Kun valitsee osaavan järjestelmäntoimittajan, joka tarjoaa ammattitaitoisen projektihenkilöstön ja kokeneet pelurit palveluiden toteuttamiseen, järjestelmiä rakennetaan kokonaisuutena, jossa kaikki toimii yhteen. Näin varmistetaan myös tietojen sujuva kulkeminen eri järjestelmien välillä ja yhteisten tietojen tietoturvallinen ja hyvä hallinta”, Heinälä kertoo.

Kun järjestelmät hankkii Tieralta, käyttöön on helppo myöhemmin lisätä vaikkapa erilaisia talouden ja toiminnan moduuleita muuttuvien tarpeiden mukaan.

“Esimerkiksi Tiera Sähköinen arkistointi on integroitavissa saumattomasti Tiera ERP -ratkaisuun, jossa se voi toimia muun muassa taloushallinnon arkistona”, Heinälä täsmentää.

Vesa Heinälä muistuttaa myös, että jos asioita joudutaan edistämään nopeasti, päädytään toisinaan väliaikaisiin ratkaisuihin, jotka eivät ole kestäviä pitkällä aikavälillä. Tällöin kannattaa satsata muutosten tiekartan suunnitteluun. Tieran omistaja-asiakkailla on mahdollisuus saada asiantuntija-apua myös tähän.

Lisätietoja

Vesa Heinälä

Liiketoimintajohtaja, Johtamisen ja hallinnon palvelut