toukokuu 2020

Työnkulusta sujuvaa ja läpinäkyvää maankäytön suunnittelun toiminnanohjausjärjestelmällä

Kuntien Tieran valmisteilla oleva maankäytön suunnittelun toiminnanohjausjärjestelmä tekee työnkulusta sujuvaa ja läpinäkyvää. Tiera on kilpailuttamassa maankäytön suunnittelun toiminnanohjausjärjestelmän, joka yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen. Ratkaisu vie digitalisaation hengessä uuteen aikaan.

 

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut koskevat kaikkia, mutta niihin liittyvä tieto on usein hajallaan. Kun kunnan maankäytön ja kaupunkisuunnittelun prosessi- ja toiminnanohjaus toteutetaan sen sijaan yhdessä digitaalisessa kokonaisratkaisussa, prosessit nopeutuvat ja toiminnasta tulee helpommin hallittavaa ja läpinäkyvää.

Maankäyttöön ja kaupunkisuunnitteluun liittyvän aineiston ja prosessien digitalisoinnista hyötyvät niin kaavoituksen kuin rakentamisen parissa työskentelevät mutta myös rakennuslupia hakevat tai lähialueidensa kaavoitusprojekteista kiinnostuneet kuntalaiset. Materiaalien saatavuus helpottaa tiedon hyödyntämistä sekä asioiden avoimempaa valmistelua ja tietopohjaista päätöksentekoa.

 

Tavoitteena kokonaiskuva maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelusta

Tiera on laatimassa yhteistyössä viiden kunnan kanssa ratkaisuarkkitehtuuria, jolla maankäytön suunnittelu ja siihen liittyvä toiminnanohjaus saadaan sujuvaksi kokonaisuudeksi ja joka tarjoaa rajapintoja myös alan muiden toimijoiden järjestelmiin. Maankäytön toiminnanohjausratkaisu on tarkoitus kilpailuttaa syksyn aikana, joten halukkaiden kuntien on vielä mahdollista osallistua hankkeeseen.  >> Ota yhteyttä

“Monessa kunnassa ongelma on, että kokonaiskuvaa maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelusta ja siihen tarvittavista tiedoista on vaikea saada. Tiedot sijaitsevat ja kulkevat useissa erillisissä järjestelmissä, jotka eivät välttämättä keskustele toistensa kanssa. Prosessien etenemistä on tällöin vaikea seurata”, kertoo kehityspäällikkö Vesa Raulos Tieralta.

Tieran ja kuntien tavoittelemassa ratkaisussa maankäytön suunnittelun prosessit digitalisoidaan ja tietoaineistot hallitaan keskitetysti ja yhdenmukaisesti. Ratkaisulta vaaditaan, että se ohjaa työnkulkuja ja vauhdittaa prosesseja esimerkiksi monipolvisissa ja lainsäädännöllisiä velvoitteita sisältävissä kaavoituksissa. Kaikki asianomaiset voivat seurata samassa järjestelmässä, miten prosessi etenee, eikä tarvitse käydä kolkuttelemassa eri paikoissa ovia tietoa saadakseen.

 

Modulaarinen toiminnanohjaus yhdistää ja automatisoi prosessit

Modulaarisen ratkaisun tavoitteena on yhdistää suunnitteluun liittyvien kokonaisuuksien hallinta saumattomasti toisiinsa. Se sisältää yhteisen tietovaraston: “kaupunkimallin”, jossa aineistot ovat 2D- ja 3D-malleina kantakartoista rakennuksiin. Ratkaisu tarjoaa toiminnanohjauksen muun muassa maankäytön suunnitteluun asema- ja yleiskaavoituksineen sekä kiinteistömuodostukseen ja tonttijaon laadintaan. Kuntalaisille tärkeä kokonaisuuteen integroitava prosessi on sähköinen lupapalvelu, jolla voi hakea muun muassa rakennuslupia.

 

Ratkaisuun sisältyy myös kunnan maa- sekä infraomaisuuden hallinta, kuten puistojen ja teiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Ratkaisu voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan vaiheittain.

 

Materiaalien digitalisoiminen helpottaa suunnittelua

Materiaalien digitalisoiminen ja vieminen yhteen ratkaisuun vastaa nykyajan vaatimuksiin.

Vesa Rauloksen mukaan tällä hetkellä on esimerkiksi hankalaa yhdistää paikka- ja karttatietoon kaavoitustietoa, joka on usein vain digitalisoituja piirroskuvia ilman rakenteista tietoa. Tavoite on, että kaavoitus muuttuu tietomallipohjaiseksi ja integroituu osaksi esimerkiksi kunnan muuta paikkatiedon hallintaa.

Moderni ratkaisu pystyy hyödyntämään eri moduuleista saatavaa tietoa. Kun esimerkiksi kaupunkimallien tietovarastossa on rakennukset ja infra 3D-mallinnettu, on paljon helpompaa, havainnollisempaa ja nopeampaa esittää uusia kaavoitussuunnitelmia kuntalaisille ja päättäjille. Kun kunnalla on käytössä jatkuvasti ylläpidettävä 3D-kaupunkimalli, se taipuu moneen nopeasti.

“Sujuvuuden kannalta on myös tärkeää, että ratkaisu tukee rajapintoja, jotka mahdollistavat tietojen lähettämisen esimerkiksi rakennusyritykselle”, Raulos kertoo.

 

Miltä kokonaisaikataulu näyttää?

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän ratkaisuarkkitehtuuri valmistuu kesäkuussa, jonka jälkeen tavoitteena on käynnistää kilpailutus. Ratkaisu on käyttöönotettavissa vuoden 2021 aikana.

Kaikilla Tieran omistaja-asiakkailla on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen yhdessä kuntien kanssa. Tietojärjestelmien kilpailuttaminen ja hankinta on iso ponnistus ja siihen käytettävä aika on pois muusta työstä. Yhteishankkeessa kunnat voivat jakaa työkuormaa ja kustannuksia sekä hyötyä toistensa kokemuksista.

Mikäli asia on ajankohtainen organisaatiossasi, olethan yhteydessä Tieran asiakkuusyksikön vastuuhenkilöihin 15.6.2020 mennessä.

 

Lisätietoja

Vesa Raulos
kehityspäällikkö
040 544 6137
vesa.raulos@tiera.fi

Sari Koljonen
kehitysjohtaja
040 556 8201
sari.koljonen@tiera.fi