helmikuu 2022

Toimiva ICT ja digitalisaatio vauhdittavat kuntataloutta

Toimiva ICT-ympäristö ja digitalisaatio ovat perusta kuntien kehittymiselle. Käynnissä oleva rakenneuudistus tai heikko kuntatalouskaan eivät voi olla esteenä ICT:n laittamiselle kuntoon ja toiminnan digitalisoimiselle. Päinvastoin niiden pitäisi olla yksi tärkeimmistä syistä muutokseen.

Kuntakentällä eletään muutoksen vuotta, ja monet kunnat myös joko kamppailevat akuutisti taloutensa kanssa tai varautuvat haastavampaan taloustilanteeseen. Silloin voi tulla houkutus säästää tai jarruttaa, eikä satsata tulevaisuuden kehitykseen. Jos säästökohteeksi valikoituu ICT, kunta saattaa katkaista tulevaisuudeltaan siivet.

– Käynnissä oleva muutos tai heikko kuntatalous ei ole syy jättää laittamatta ICT-ympäristöä kuntoon ja olla digitalisoimatta kunnan toimintaa. Tilanne nimenomaan pakottaa kuntaa muutokseen – ja ICT:n kuntoon laitto ja toiminnan digitalisointi ovat keskeisiä keinoja muutoksen tekemiseen, sanoo Sakari Luotonen, Tieran varatoimitusjohtaja.

– Nykyaikainen kunta satsaa ICT:hen, sillä vain digitalisaation avulla kunta voi lisätä kilpailukykyään asukkaiden ja yritysten silmissä. Nykypäivänä on oletus, että kunnan asiat hoituvat ja löytyvät verkossa helposti. Se on myös tärkeä vetovoimatekijä, kun ihminen tai yritys harkitsee kuntaan asettumista, Luotonen jatkaa.

Toimiva ICT mahdollistaa modernit palvelut

Kun kunta haluaa varmistaa toimintansa luotettavuuden, jatkuvuuden ja kehittymisen, sen kannattaa satsata toimivan ICT-ympäristön varmistamiseen. Kun kunnan palvelimet ja konesalit ovat ammattimaisesti hoidettu ja tietoturva kunnossa, askel kohti digitalisaatiota on jo otettu.

– ICT on kuin sähkö ja puhdas vesi. Niitä ilman nyky-yhteiskunta ei toimi. Pienissä ja keskisuurissa kunnissa jo ICT-ympäristön ajanmukaisuuden ja toimintavarmuuden takaaminen voi olla vaikeaa resurssien ja riittävän monialaisen osaamisen puutteessa. Siksi ICT:n ulkoistaminen ammattimaiselle tekijälle on monessa tapauksessa kustannustehokkain ja laadukkain ratkaisu. Kun ICT-palvelut ovat toimintavarmoja, kuntajohto voi paremmin keskittyä rakentamaan sen päälle kunnan digiohjelmaa, Luotonen sanoo.

Digitaalisia palveluja kehittämällä kunnan päätöksentekoa ja johtamista voidaan tehostaa. Asiakastyytyväisyyttä puolestaan voidaan lisätä digitalisoimalla kunnan palveluja ja helpottamalla näin niiden saavutettavuutta kuntalaisille ja yrityksille. Tämä lisää myös kunnan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä sekä säästää ihmisten ja yritysten aikaa nopeuttamalla asiointia.

Fiksu ulkoistus säästää rahaa ja suojaa riskeiltä

ICT:n ulkoistaminen hankintalain mukaisine kilpailutuksineen on vaativa prosessi ja siihen sisältyy aina myös merkittäviä riskejä. Se on myös taloudellisesti kuormittavaa niin kunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla.

– Koska Tiera on kuntien omistama, ICT-palvelut ja digityökalut saadaan todella kustannustehokkaasti kuntien käyttöön. Sen sijaan että yli 300 kuntaa kilpailuttaisi palvelut itse, Tiera tekee tämän kunnille valmiiksi. Näin säästetään työaikaa ja rahaa, joka menee työläiden kilpailutusprosessien läpiviemiseen, Sakari Luotonen muistuttaa.

ICT-palveluiden kilpailutuksiin liittyy usein myös valituskierroksia ja riski, että sen aikana osa omasta IT-henkilöstöstä hakeutuu muualle ja sitä kautta menetetään paljon tietotaitoa. Kunnan itse teettämät kilpailutukset joudutaan myös uusimaan tietyin väliajoin, jolloin mahdollinen palveluntarjoajan vaihtuminen lisää entisestään riskiä menettää osaamista.

Skaalautuvat ratkaisut myös pienten kuntien saatavilla

Tiera on inhouse-yhtiö, mikä mahdollistaa kunnille ICT-palveluiden hankkimisen markkinoilta yhdessä. Omistaja-asiakkaat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja ratkaisuja, hyötyvät yhteisestä ostovoimasta ja yhteisen kokonaisnäkemyksen ohjaamasta ja samalla puolella pöytää tehdystä kehitystyöstä. Tämä on avannut lisäksi monille yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuden toimia palveluntarjoajana yksittäisen kunnan tai kaupungin sijaan myös valtakunnallisesti.

– Toimintaympäristö kunnissa muuttuu koko ajan ja siksi hyvä ja toimiva ICT-kumppanuus auttaa kuntia pienentämään riskejä ja saamaan tukea omalle digitalisaatiolle. Tieran kautta hankitut palvelut ovat myös kunnan tarpeiden mukaan skaalautuvia ja volyymisidonnaisia: Nyt kun esimerkiksi sote lähtee kunnasta, kustannukset ovat skaalattavissa Tieran kanssa, Luotonen sanoo.

Tieran portfoliosta löytyy testattuja ja skaalautuvia ratkaisuja, joita pienikin kunta voi hyödyntää. Palveluiden tehokkuus ja laatu on lisäksi mitattavia Tieran kaltaisella ammattimaisella palveluntuottajalla. Luotettavien talous- ja laatumittarien avulla on jatkossa hyvä tehdä päätöksiä mahdollisiin uusiin investointeihin liittyen.

Yhä useampi kunta onkin ulkoistanut jo ICT-palvelunsa Tieralle viimeisen vuoden aikana ja Tierasta on tullut Suomen kuntakentän markkinajohtaja ulkoistettujen ICT-palvelujen osalta yli puolen miljoonan asukaspeitollaan.

Sakari Luotonen

Varatoimitusjohtaja, ICT-palvelut ja yritysjärjestelyt