marraskuu 2021

Harjoitus tekee mestarin kyberiskun selvittämisessäkin

Kunnissa käsitellään tietoja nykyaikaisin välinein, nykyaikaista tekniikkaa käyttäen ja kuntalaisille tarjotaan yhä useampia palveluita digitaalisesti. Mutta mitä tapahtuu, jos nämä digitaaliset palvelut eivät enää toimikaan ja kunnan tekeminen keskeytyy osittain tai jopa kokonaan kyberhyökkäyksen takia? Miten sitten toimitaan? 

Jos kyberhyökkäyksen varalle ei ole mitään ennalta mietittyä toimintasuunnitelmaa, hyökkäyksestä seuraa melko varmasti ainakin hetkellinen paniikki ja jonkinlainen kaaos. Pahimmassa tapauksessa jopa ihmishenget saattavat olla vaarassa. Ne, jotka ovat aikaisemmin tehneet jatkuvuussuunnitelman, ovat todennäköisesti vähemmän paniikissa ja valmiimpia kyberhyökkäyksen selvittämiseen. Kaikkein parhaiten pärjäävät kuitenkin ne, jotka ovat myös harjoitelleet kyberhyökkäyksen selvittämistä.  

Kyberharjoittelu vahvistaa osaamista, luo varmuutta ja mahdollistaa sujuvan toiminnan tositilanteessa. Harjoittelun avulla pystytään löytämään mahdolliset puutteet omissa suunnitelmissa ja toimintamalleissa sekä kehittämään suunnitelmia ja malleja paremmiksi. Silloin, kun tilanne on päällä, ei ole enää aikaa lähteä suunnittelemaan tai etsimään tietoja.  

Kuvassa JYVSECTECin RGCE Cyber Arena-ympäristössä toteutettu harjoitustilanne

Pöytäharjoitukset, kuten julkisen hallinnon keskeisenä digiturvaharjoituksena asemansa vakiinnuttanut TAISTO-harjoitus, ovat ehdottomasti hyödyllisiä ja niitä kannattaa tehdä. Keskustelupohjaisissa harjoituksissa ilmiöiden käsittely voi kuitenkin jäädä pintapuoliseksi, eivätkä erilaiset olettamukset välttämättä toteudu aidoissa tilanteissa.  

Tekniset kyberharjoitukset eivät poista pöytäharjoitusten tarvetta, mutta mahdollistavat todellisten mallien ja prosessien harjoituttamisen. Reaalimaailmaa mallintavassa ympäristössä voidaan simuloida turvallisesti kyberhyökkäyksiä, harjoitella hyökkäyksen teknistä selvitystä ja kehittää siten poikkeamanhallinnan ja digitaalisen forensiikan kykyjä. Harjoituksen keskiössä on osallistujien ajattelumallin ja kyberilmiön ymmärryksen kasvattaminen.

Tiera auttaa varautumaan moderneihin kyberuhkiin 

Kyberuhat lisääntyvät jatkuvasti. Riskienhallinta, varautuminen ja harjoittelu ovat entistä tärkeämpiä. Vanhat sanonnat ”virheistä oppii” ja ”harjoittelu tekee mestarin” pätevät myös kyberturvallisuusharjoitteluun. Virheitä on turvallista ja huomattavasti edullisempaa tehdä harjoitellessa kuin tositilanteessa, joten harjoitteluun kannattaa panostaa. 

Tuemme Tieralla omistaja-asiakkaidemme varautumista tarjoamalla mahdollisuuden päästä harjoittelemaan kyberturvallisuuden tutkimus- koulutus- ja kehityskeskus JYVSECTECin täysin uniikissa RGCE (Realistic Global Cyber Environment) Cyber Arena-ympäristössä. Valittavana ovat sekä kyberiskun tekniseen selvitykseen keskittyvä harjoitus että poikkeamatilanteen kokemisen ja johtamisen harjoitus. Tutustu tarjolla oleviin harjoituksiin ja lue lisää täältä >>