helmikuu 2021

Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa

Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa ja se liittyy kaikkeen, mitä tehdään tai jätetään tekemättä. Vaikka kuntaorganisaatioiden ylin johto ja tietohallinto vastaavat kokonaisuutena palveluiden, hallinnon, tietojenkäsittelyn ja toiminnan turvallisuudesta, tietoturva koskettaa myös jokaista työntekijää.

Tietoturvan kulmakivistä eli tiedon saatavuudesta, eheydestä ja luottamuksellisuudesta huolehtiminen on entistä tärkeämpää nykyisessä digitaalisessa ympäristössämme.

Tietoturvassa ei ole kyse vain teknisistä suojauksista. Hyvän tietoturvan tärkein tehtävä on riskien minimoiminen ja ongelmien ennakoiminen. Sen saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja kokonaisvaltaista tietoturvan johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä. Näin pystytään vastaamaan myös muunmuassa tietosuojalainsäädännön sekä tiedonhallintalain vaatimuksiin.

Kuntatoimijoiden palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjuntaan ja turvallisuuden kehittämiseen ratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita

Asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme tyypillisesti erilaisten prosessien selkeyttämisessä tai johtamiseen liittyvissä, konsultointia vaativissa asioissa sekä koulutuksissa. Palveluita voidaan tilata esimerkiksi tietoturvajohtamisen kartoitukseen tai pienempiin, kuten yksittäisen asiakirjan päivittämiseen liittyviin tehtäviin; niin suunnittelun kuin vaikkapa tietoturvan vaatimien järjestelyjen valmisteluun ja jalkauttamiseen.

Tiera Tietoturvapalvelut sisältävät kattavat, kansainvälisen tason tietoturvaan liittyvät ratkaisut ja asiantuntijapalvelut kuntaorganisaatioiden käyttöön. Palvelukokonaisuus auttaa kuntatoimijoiden palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Omistaja-asiakkaillamme on valittavinaan muunmuassa keskitetty kyberturvallisuuden valvontakeskus, joka toimii 24/7 hälyttäen poikkeamista.

Skaalautuva ja erityisesti kuntien tarpeisiin suunnattu kokonaisuus (SOC&SIEM) tarjoaa luotettavan perustan systemaattiselle tietoturvatoiminnalle. Kyberhyökkäyksen sattuessa Incident Response -palvelu auttaa asiakkaan omaa organisaatiota häiriön hallinnassa ja tilanteen normalisoinnissa sekä tarvittaessa forensiikkatasoisessa tutkinnassa.

Hyötyjä Tieran Tietoturva-palvelukokonaisuuden valinnasta:

  • Auttaa tunnistamaan poikkeamia ja reagoimaan niihin
  • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna
  • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä
  • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit
  • Tietoturva tuotetaan palveluna eikä sen käyttöönotto edellytä kunnalta omia investointeja tai resursseja
  • Palvelut skaalautuvat joustavasti ja kulut koostuvat vain varatun palvelukapasiteetin mukaan

Tutustu valittavina oleviin Tietoturvapalvelukokonaisuuksiin täältä >>

Autamme mielellämme oikeanlaisen kokonaisuuden valinnassa sekä asiantuntijakonsultointia vaativissa tapauksissa.

Heli Hellström
ratkaisupäällikkö
Kuntien Tiera Oy

Autamme mielellämme sopivan tietoturva-kokonaisuuden valinnassa, ota yhteyttä

Heli Hellström

Ratkaisupäällikkö