elokuu 2019

Tieran digitaalinen hyvinvointiratkaisu helpottaa velvoitetta edistää kuntalaisten hyvinvointia

Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvän elämänlaadun edistäminen on entistä korkeammalla kuntien ja kuntayhtymien tavoitteissa. Kunnille asetetut velvoitteet edellyttävät toimia, joilla eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat kuntalaiset saavat tukea hyvinvoinnin edistämiseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Tiera tuo syksyllä 2019 kuntien ja kuntayhtymien käyttöön aivan uuden digitaalisen hyvinvointiratkaisun, joka helpottaa velvoitteita edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Se on helppokäyttöinen palvelu, jolla eri kuntatoimijat voivat auttaa ja kannustaa valitsemiaan kohderyhmiä hyvinvoinnin edistämiseen liikunnan avulla.

Hyvinvointiratkaisulla voidaan helpottaa myös sairauden, työttömyyden tai vaikka koulukiusaamisen takia haastavassa elämäntilanteessa olevia saamaan tarvitsemaansa tietoa ja tukea.

Palvelun tarjoavan kuntatoimijan ja sen käyttäjien lisäksi käyttäjäryhmiin voidaan lisätä esimerkiksi tukea tarjoavia säätiöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä heidän tarjoamiaan sisältöjä ja palveluita.

“Hyvinvointiratkaisu on erinomainen tapa edistää kuntien strategioihin kirjattua tavoitetta edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Se mahdollistaa kuntatoimijoille myös tavoitteiden toteutumisen seurannan ja tuo säästöjä kustannustehokkailla ratkaisuillaan”, kertoo Tieran kehitysjohtaja Sari Koljonen.

Hyvinvoinnin tukeminen ehkäisee sairastumista

Ennakoivalla terveydenhoidolla pystytään tutkitusti estämään vakavampien sairauksien syntyä. Liikunnalla on tässä iso rooli, mutta usein motivaation tai liikuntatapojen löytäminen on haaste aloittaa liikunta.

“Tarjoamme hyvinvointiratkaisun, joka voidaan räätälöidä kannustamaan liikunnan ja terveyden ylläpitoon helposti ja motivoivasti”, Sari Koljonen sanoo.

Niin tietokoneella kuin mobiililaitteilla toimiva ratkaisu on räätälöitävissä esimerkiksi työpaikan, terveydenhoidon, koulun tai vaikka rajatun kohderyhmän, kuten raskaana olevien naisten, tueksi liikunnan edistämiseen.

Ratkaisun avulla voi luoda kannustavia liikuntakampanjoita ja vertaistukiryhmiä. Sillä voi jakaa ohjeita liikuntaan ja terveydenhoitoon. Lisäksi sinne voi kirjata ja sillä voi jakaa vertaistukiryhmissä tietoja esimerkiksi omista liikuntasuorituksistaan.

“Esimerkiksi koulutoimen tarjoamana hyvinvointiratkaisu antaa liikunnanopettajalle hyvän tavan jakaa oppilailleen liikuntavaihtoehdot oppitunnille ja seurata suoritusten toteutumista”, Koljonen kertoo palvelun mahdollisuuksista.

Hyvinvointiratkaisuun syötetyistä liikuntakampanjoiden tuloksista kunnissa voidaan seurata, mitkä liikuntamuodot motivoivat ja missä määrin kuntalaisia.

“Kunnan työntekijöilleen tarjoamana ratkaisun avulla toteutetut liikuntakampanjat lisäävät tiimihenkeä. Hyvinvointiratkaisun avulla voi vertailla vaikka suoritettuja kävelykilometrejä tai käyntejä jumpassa tiimien kesken”, Koljonen sanoo.

Paremman elämänlaadun takaamiseksi

Aina elämä ei mene suunnitellusti. Esimerkiksi oma tai läheisen sairaus, työttömyys tai koulukiusaaminen voivat aiheuttaa kriisin tai vähintään heikentää elämänlaatua. Saamatta jäänyt tai myöhään saatu tuki voi johtaa hitaampaan toipumiseen tai mahdollisesti jopa syrjäytymiseen. Tieran hyvinvointiratkaisu tarjoaa myös näihin tilanteisiin tukimahdollisuuden.

“Vakavan sairauden diagnoosi järkyttää paitsi itse potilasta usein myös hänen läheisiään. Terveydenhuollon tarjoamana hyvinvointiratkaisuun saadaan kerättyä perustietoa niin sairaudesta kuin sen hoidostakin. Sosiaalitoimen käytössä ratkaisu tarjoaa puolestaan kanavan vertaistuelle ja opastaa, mistä saada mahdollista taloudellista, henkistä tai fyysistä tukea uudessa elämäntilanteessa”, Sari Koljonen kertoo.

Hyvinvointiratkaisua on mahdollista hyödyntää myös työttömien ja koulukiusattujen tukemiseen sekä koulukiusaamisen ehkäisemiseen monilla eri tavoilla.

Miten hyvinvointiratkaisun käyttöönotto etenee?

Hyvinvointiratkaisun kilpailutus on käynnistynyt heinäkuussa 2019. Tieran omistaja-asiakkaille ratkaisu on käyttöönotettavissa loka-marraskuussa.

Lisätietoa hyvinvointiratkaisusta: kehitysjohtaja Sari Koljonen sari.koljonen@tiera.fi (puh. +358 40 556 8201)

Hyvinvointiratkaisun myynti ja esittelyt: myyntipäällikkö Timo Similä timo.simila@tiera.fi (puh. +358 168 6442).

 

Järjestämme uuteen hyvinvointiratkaisuun liittyvän webinaarin 13.9. klo 9-10. Ilmoittaudu täältä mukaan >>.