helmikuu 2020

Tiera tukee omistaja-asiakkaitaan arjen tietoturvahaasteissa

Tietoturva on ajankohtainen ja myös kuntia koskettava asia, joka on noussut otsikoihin useasti viime aikoina. Tiera tukee omistaja-asiakkaitaan arjen tietoturvahaasteissa tarjoamalla Tiera Tietoturvapalveluita, jotka auttavat ennakoinnissa ja tietoturvauhkiin varautumisessa.

Tarjoamme säännöllisesti myös koulutusta, josta esimerkkinä tietoturvakoulutukset yhdessä Hallintoakatemian kanssa.

”Kuntakentän tietoturvavalmiudet ovat osin tarkastelua vaativassa tilassa, ja epäilen, että missään kunnassa tietoturva olisi riittävällä tasolla. Toki aukottomaksi sitä ei ole mahdollista saadakaan. Hyvin toteutetulla koulutuksella voimme auttaa asiakkaitamme jo paljon, koska tietoturvauhkia listattaessa organisaation työntekijä on tyypillisesti heikoin lenkki”, toteaa Tieran varatoimitusjohtaja Sakari Luotonen. ”Tieralla on koulutuksen lisäksi palveluita, joilla kuntien tietoturvaa voidaan edelleen parantaa”, jatkaa Luotonen.

Konsultointia ja koulutusta sekä palvelukokonaisuus tarpeeseen

Tieran tarjoaman palvelukokonaisuuden ytimessä on lokien- ja tietoturvatapahtumien hallinta sekä tietoturvavalvomo (SIEM+SOC) ja sitä täydentävä häiriövastepalvelu (Incident Response -palvelu), joka auttaa tarvittaessa toipumaan tietoturvauhkien aiheuttamista häiriötilanteista.

Tietoturvan nykytilaa voidaan selvittää murtautumis- eli penetraatiotestauksilla, joiden tavoitteena on löytää haavoittuvuuksia ja siten pienentää mahdollisten kyberhyökkäyksien ja niihin liittyvien haittavaikutusten riskiä. Lisäksi palvelun kautta on mahdollista saada tietoturva- ja tietosuojakonsultointia hallinnollisen tietoturvan nykytilan selvittämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Teknisiin suojauksiin luottaminen ei kuitenkaan yksinomaan riitä, sillä inhimilliset virheet ja ihmisten käyttäytyminen voivat aiheuttaa monenlaisia tietoturvaloukkauksia. Sen takia onkin tärkeää huolehtia, että koko henkilöstö osaa toimia tietoturvallisesti.

Tiera tarjoaa yhteistyössä Hallintoakatemian kanssa tietoturvakoulutusta kuntien henkilöstölle. Koulutus toteutetaan kahden tunnin verkkokoulutuksena ja sen tavoitteena on antaa osallistujille päivitettyä tietoa tietoturvan perusasioista eli siitä, miten yksittäinen työntekijä kantaa oman tietoturvavastuunsa erilaisissa tilanteissa.

Kysy lisää koulutuksista myynniltämme asiakkuusyksiköstä!