huhtikuu 2023

Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelu on arjen helpottaja palveluseteli- ja ostopalvelujen hallinnassa 

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Tiera PSOPin käyttöönotto ja palveluntuottajien kanssa asioiminen on vaivatonta, kun apuna on Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelu. Se palvelee asiakkaita ja palveluntuottajia niin muutos- kuin ongelmatilanteissa. 

Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelu tarjoaa tukea Tiera PSOPin käyttöönotossa ja auttaa myös ratkomaan käyttäjien käytännön pulmia. Tieran asiakkaat voivat tilata sen avuksi, kun edessä on PSOPiin liittyviä muutoksia, tarvetta hyvälle ja nopealle ongelmanratkaisijalle tai koulutuksille. 

Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelu tuo apukäsiä resurssipulassa 

Tieran hyvinvointipalvelujen pääkäyttäjä Marjaana Tuuva työskentelee Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelussa ja on ollut niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin apuna. Hän kertoo palvelun tuomista hyödyistä. 

“Hyvinvointialueiden muodostumisen yhteydessä kuntien käytössä olleita PSOP-järjestelmiä piti tuoda yhteen. Sovimme, mitkä palvelut jatkuvat yhteisinä ja sen pohjalta rakennettiin uusi ympäristö, johon palvelualueitten hyvinvointialueilla jatkuvat palvelut sisältöineen tuotiin”, Tuuva kertoo. 

Vaikka PSOP on vain yksi osa-alue hyvinvointialueiden urakassa, muutoksen ja koulutusten ulkoistaminen Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelulle on keventänyt taakkaa ja sujuvoittanut asioiden etenemistä. Pääkäyttäjäpalvelun käyttö on tukenut myös hyvinvointialueiden resurssisuunnittelua. 

“Työni PSOP pääkäyttäjänä on sisältänyt käyttö- ja tuotantoympäristöjen rakentamista, tiedotuksen sekä koulutuksen työntekijöille ja palveluntuottajille, käyttäjähallinnan sekä kaikenlaisten ongelmien ratkomisen”, Tuuva kuvailee. 

Tuuva ottaa esimerkiksi työvaiheista tilanteen, jossa perustettiin PSOPiin suunterveydenhuollon määräaikainen palvelu lasten ja nuorten oikomishoidolle. Ensin luotiin palvelu ja sille sisällöt sekä määriteltiin asetukset. Tämän jälkeen valituille palveluntuottajille lähetettiin PSOPin kautta luonnostilainen hakemus. 

“Avustin palveluntuottajia hakemuksen teossa ja koulutin heidät sekä suunterveydenhuollon työntekijöitä palvelun käyttöön”, Tuuva kertoo. 

PSOP pääkäyttäjä varmistaa, että ongelmat myös ratkaistaan 

Tiera PSOP pääkäyttäjän tällä hetkellä tärkein työkalu on sähköpostilaatikko, jonne tiketit saapuvat ratkaistaviksi. 

“Jos kysymyksiin vastaisi ja ongelmia ratkaisisi hyvinvointialueen tai kunnan digiasiantuntijat muiden töidensä ohessa, ongelmanratkaisuun tulisi helposti viivettä. Kun PSOP pääkäyttäjä hallitsee kokonaisuutta, näkymä sekä ongelmiin että vastaamattomien ja vastattujen kysymysten määrään on helpommin hallittavissa”, Tuuva sanoo. 

Tuuva saa päivittäin kymmeniä erilaisia kysymyksiä. Kokonaisnäkymä asioihin nopeuttaa kuitenkin työtä – sama asia voi mietityttää useampia käyttäjiä, jolloin se voidaan ratkaista kerralla kaikkien osalta. 

Kokonaiskuvan saaminen useilta organisaatioilta mahdollistaa myös sen, että pääkäyttäjä voi tarjota kokemuksensa perusteella kehitysideoita. 

“Pääkäyttäjäpalvelu skaalautuu asiakkaan tarpeen mukaan. Käyttöönottovaiheessa tukea tarvitaan usein enemmän kuin itse käyttövaiheessa”, Tuuva kertoo. 

Tuuva nauttii työstään PSOP pääkäyttäjänä ja ihmisten arjen helpottajana. 

“On palkitsevaa saada ratkaistua ongelmat nopeasti ja systemaattisesti. Haluan helpottaa ihmisten työtä. Sainkin nopeasta reagoinnistani jossain vaiheessa lempinimen Speedy”, Tuuva kertoo ja nauraa päälle. 

Tiera PSOP pääkäyttäjäpalvelu sopii, kun 
– edessä on PSOP-palveluihin liittyvä muutosprojekti 
– omat resurssit eivät riitä
– halutaan nopea ja laadukas tukipalvelu PSOP-käyttäjille