huhtikuu 2024

Teleoperaattorikilpailutus helpoksi Tieran avulla

Tiera Puhe+Data -hankintajärjestelmä varmistaa joustavat ja tulevaisuuden tarpeet huomioivat teleoperaattoripalvelut vaivattomasti. Palvelujen kilpailutus onnistuu vaivattomasti, kun Tiera tekee sen yhdessä asiakkaan kanssa.

Julkisten hankintojen teleoperaattorikilpailutus koetaan kunnissa ja hyvinvointialueilla usein taito- ja tekniikkalajiksi: Miten ja kenen kanssa kilpailutetaan? Millainen kokonaisuus olisi juuri meille sopiva? Entä milloin kilpailuttaminen olisi fiksuinta pistää alulle? Hankintalain määrittämät raamit ja aikataulut pitäisi myös osata huomioida.

“Kokemukseni mukaan monen asiakkaan mielestä teleoperaattorikilpailutus onkin hankalaa ja aikaavievää. Jos itse kilpailuttaminen ei mietitytä, sen jälkeen tulevat työvaiheet aiheuttavat päänvaivaa sitäkin enemmän”, sanoo ratkaisupäällikkö Sanna Winter Tieralta.

Jos kilpailutuksen myötä esimerkiksi operaattori vaihtuu, vaihtuvat myös SIM-kortit. Lisäksi tarvitaan teleoperaattoripalveluja tukevien ratkaisujen käyttökoulutukset loppukäyttäjille. Mietittävänä on myös mahdolliset uuden operaattorin verkon kuuluvuushaasteet ja niiden torppaaminen. Kaikki on myös organisoitava siten, että muutokset ovat oikea-aikaisia ja kaikki sidosryhmät tietävät muutoksista.

Asiakkaan tarpeet kartoitetaan myös tulevaisuutta silmällä pitäen

Jotta kilpailutusprosessi jälkitöineen ja haasteineen olisi asiakkaille mahdollisimman kevyt ja helppo, tieralaiset ovat selvittäneet erikokoisten asiakkaittensa kanssa, millaisiin ongelmiin ne toivovat helpostusta matkapuhelinliittymien ja niitä tukevien palvelujen osalta. Palautteen perusteella kehitetty Tiera Puhe+Data -hankintajärjestelmä hyödyntää dynaamista DPS (Dynamic Purchasing System) -hankintamenettelyä.

Tiera toteuttaa kilpailutuksen DPS-hankintamenettelyssä mukana olevien teleoperaattoreiden kanssa asiakkaan puolesta.

 “Asiakkaan tarpeisiin vastaava palvelukokonaisuus ja siihen liittyvät vaatimukset ovat kilpailutuksen pohjana. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa heidän nykytilansa ja tulevat tarpeet ennen kilpailutusprojektin alkua ja ennen varsinaista tarjouspyyntöä. Mitään sellaista osa-aluetta ei oteta mukaan kilpailutukseen, jota asiakas ei koe tarvitsevansa”, Winter sanoo.

Myös sopimuskaudesta halutaan tehdä asiakkaan kannalta joustava, jotta mahdollisesti huonosti toimivaan palveluun ei tarvitse jäädä kiinni.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Asiakkaiden kanssa käytävät keskustelut kilpailutusprojektien aikana auttavat Tieraa kehittämään palvelua oikeaan suuntaan. Myös aktiivinen ja toimiva yhteistyö DPS-menettelyyn hyväksyttyjen teleoperaattoreiden kanssa avaa silmiä näkemään, mitä markkinassa tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. 

“Me haluamme olla vahvasti kartalla siitä, miten yhä nopeammat 5G-, ja tulevaisuudessa jopa 6G- verkot sekä  IoT ja sen hyödyntäminen vaikuttavat markkinaan ja sitä kautta Tiera Puhe+Data -palvelun kehittämiseen. Ja tulossa on vaikka mitä kiinnostavaa uutta asiakkaidemme hyödyksi!”

Haluatko lisätietoa Tiera Puhe+Data -palvelusta? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää! 

Ratkaisupäällikkö Sanna Winter, puh. 040 527 1070, sanna.winter(@)tiera.fi