marraskuu 2021

Suomi.fi-palveluväylä on digitaalisen kuntapalvelun perusta

Tiera Digiuksen Integraatioalustan avulla kuntatoimijat voivat ottaa lain vaatiman Suomi.fi-palveluväylän käyttöönsä ilman raskaita satsauksia.

Suomi.fi-palveluväylä luo perustan kuntien digitaalisille palveluille, jotka puolestaan tekevät kuntalaisten asioinnista juuri niin vaivatonta kuin digiaikaan kuuluukin.

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa organisaatioille vakioidun tavan siirtää tietoja niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Suomi.fi-palveluväylän avulla organisaatioiden on mahdollista rakentaa turvallisia palvelukokonaisuuksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille.

Suomi.fi-palveluväylää ylläpitää ja kehittää Digi- ja väestötietovirasto.

”Esimerkiksi jätehuollon tai hammashuollon asiakastiedot voidaan hankkia Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Väestötietojärjestelmän tietokannasta keskitetysti sen sijaan, että ne syötettäisiin jokaiseen järjestelmään erikseen”, Tieran integraatioarkkitehti Maija Koski sanoo.

Kunnat velvoitetaan Palveluväylän käyttöön

Vuonna 2016 voimaan tullut laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista puoltaa Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottoa kunnissa. Laissa velvoitetaan kuntatoimijoita käyttämään ja hyödyntämään kansallista palveluarkkitehtuuria.

Merkittävässä osassa kuntasektoria Suomi.fi-palveluväylä on otettu käyttöön melko hitaasti. Jotta päästään tiedolla johtamiseen ja tiedon avulla parempien digitaalisten kuntapalveluiden kehittämiseen, Suomi.fi-palveluväylä olisi hyvä ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti.

”Suomi.fi-palveluväylän liitäntäpalvelinten pystytyksessä on kyse projekteista, joissa suurillakin kaupungeilla loppuvat helposti paukut kesken. Tietohallinnon miehitys on monissa kunnissa melko kevyt kunnan koosta riippumatta”, Koski sanoo.

Suomi.fi-palveluväylä varmistaa tietojen tietoturvallista siirtoa

Suomi.fi-palveluväylä mahdollistaa huomattavan määrän erilaisia rajapintoja. Se yksinkertaistaa kuntajärjestelmien tarvitseman tiedon tietoturvallista hankintaa ja siirtoa, mutta samalla se myös helpottaa kuntien lakisääteisten velvollisuuksien hoitoa.

”Kunnat voivat viedä Suomi.fi-palveluväylän kautta omia tietojaan Suomi.fi-palveluväylän yhteydessä oleviin yksittäisiin alijärjestelmiin. Esimerkki tällaisesta on lakisääteinen, määräajoin tehtävä taloustietojen raportointi valtiokonttorille”, Koski sanoo.

Tieran avulla Suomi.fi-palveluväylä vaivattomasti käyttöön

Tieran omistaja-asiakkaat voivat ottaa Suomi.fi-palveluväylän vaivattomasti käyttöön Tiera Digiuksen Integraatioalustan avulla. Liityntäkatalogin mukaan suomi.fi- palveluväylässä on tällä hetkellä kiinni 411 julkista alijärjestelmää, 182 organisaatiota ja 27 palveluntarjoajaa.

”Ei riitä, että kunnasta löytyy joku, joka osaa laittaa järjestelmän vaatimat palvelimet pystyyn. Suomi.fi-palveluväylän käyttö vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä, jonka Tierassa teemme asiakkaan puolesta”, Koski kertoo.

Jokaisella Suomi.fi-palveluväylään liitetyllä järjestelmällä on oltava käytössään liityntäpalvelin. Sen välityksellä kulkevat muun muassa palvelukutsut järjestelmien välillä, palvelukutsujen varmennekättelyt, tietoliikenteen ja sanomien salaus, luokitus ja käyttöoikeuksien hallinta.

Suomi.fi-palveluväylään liittyminen koostuu kahdesta Digi- ja väestötietoviraston vaatimusten mukaisesta X-Road-ratkaisun liityntäpalvelimesta. Liityntäpalvelimen kautta hyödynnettävät rajapinnat ovat toteutettuja joko XML-kieleen pohjautuvalla SOAP (Simple Object Access Protocol) -teknologialla tai REST-teknologialla.

”X-Road-ratkaisun keskeinen komponentti on liityntäpalvelin, jonka kautta organisaatioiden tietolähteet ja tietojärjestelmät liitetään Suomi.fi-palveluväylään”, Koski sanoo.

Kunnan tarvitsee hakea vain lupa Suomi.fi-palveluväylän käyttöön

Tieran kautta käyttöönotto on tehty niin helpoksi kuin mahdollista. ”Kunnan tietohallinnon edustajan tarvitsee vain hakea lupa Digi- ja väestötietovirastolta palvelun käyttöön. Me Tierassa hoidamme loput”, Koski sanoo.

Kun lupa on saatu, kunta ottaa Tiera Digiuksen Integraatioalustan käyttöön. Sen jälkeen yhdessä Tieran asiantuntijoiden kanssa tehdään tarkempi suunnitelma Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotosta.

”Käyttöönotto testeineen ja tuotantoympäristön pystyttämisineen vie asiantuntijalta noin kolme työpäivää. Suomi.fi-palveluväylän kautta toteutetut rajapinnat alijärjestelmiin arvioidaan erikseen asiakkaan tarpeen mukaisesti”, jatkaa Maija Koski.

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto on helppoa ja kustannustehokasta, eikä sido kuntatoimijan resursseja.

Oletko kiinnostunut tietämään enemmän? Ota yhteyttä asiakkuusyksikön yhteyshenkilöihin.