toukokuu 2019

Sote-toimijoiden ICT-infra kuntoon – mutta miten?

Tarve sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen uudistukselle on kovempi kuin koskaan ennen. Oli uudistuksen tapa mikä tahansa, tehokkaat ICT-ratkaisut ja -palvelut antavat kunnille, kuntayhtymille ja maakunnille mahdollisuuden keskittyä itse kuntalaisten palvelujen tuottamiseen.

Kolme Tieran asiantuntijaa kertoo, miten Tieran Infra-liiketoimintayksikkö voi auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntia juuri nyt.

Sakari Luotonen: Moderni ICT-ympäristö pystyyn nopeasti ja helposti

Sakari Luotonen“Meillä on valmiit tuotteistetut infrapalvelut kaikkien sotetoimijoiden käytettävissä. Sotetoimijoiden ei tarvitse käyttää energiaa ja aikaa ICT-palvelujen kilpailuttamiseen ja rakentamiseen,” kertoo johtaja Sakari Luotonen.

“Meillä on valmiiksi konseptoidut ja tuotteistetut ICT-palvelut, joiden avulla sotetoimijan ICT saadaan pystyyn helposti ja nopeasti. Meiltä saa kaiken perus-ICT:n –konesaleista laitepalveluihin ja tukeen. Myös ICT:n kokonais- tai osittaisulkoistukset Tieralle ovat mahdollisia – ja niitä onkin vireillä useita.

Lisäksi olemme kilpailuttaneet valmiiksi täsmäratkaisut, kuten Office 365 -pilvipalvelut ja tietoturvaratkaisut, jotka uusikin sote-toimija voi ottaa käyttöön nopeasti.

Näin esimerkiksi uusi kuntayhtymä tai maakunta saa ICT:n pystyyn nopeasti ja pystyy keskittymään itse asiaan. Meidän etumme muihin kunta-alan inhouse-toimijoihin verrattuna on se, että meillä on pitkälle tuotteistetut palvelut, mitatusti korkea laatu ja valmius ottaa nopeasti uusia asiakkaita. Ratkaisumme ovat myös valmiiksi kilpailutettuja ja meillä on iso joukko omia ja kilpailutettuja asiantuntijoita auttamassa kuntatoimijoita digitalisaation kehittämisessä.

Tieran Polku-konseptin avulla voimme muutaman työpajan avulla rakentaa asiakaskohtaisen ICT-ratkaisun ja saada projekti nopeasti käyntiin. Kun perus-ICT on hoidettu helpolla tavalla esimerkiksi ulkoistamalla se Tieralle, kuntatoimijalle jää paukkuja kehitystyöhön, johon he saavat paljon apua asiantuntijoiltamme.”

Jukka Markkanen: Järjestelmäkonsolidaation ja tietoaltaan avulla säästöjä

Jukka Markkanen“Tällä hetkellä monen maakunnan alueella on kestämätön tilanne, kun samoja tehtäviä hoidetaan kymmenien päällekkäisten tietojärjestelmien avulla. Järjestelmät kannattaisi yhdistää ja niissä oleva vanha data koota yhteen ja toimittaa yhteen tietoaltaaseen hyödynnettäväksi. Tiera tekee kuntatoimijoiden inhouse-yhtiönä tätä työtä yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa”, kertoo asiakkuusjohtaja Jukka Markkanen.

Kuntatoimijoilla on edelleen sama ongelma ratkaistavana: miten taata tasapuolisesti palvelut kaikille, kun maaseudun väestö vanhenee ja työikäinen väestö pakkautuu kasvukeskuksiin. Tämän ongelman ratkaiseminen vaatii sekä uudenlaisia digitaalisia toimintatapoja ja kunnollisia tiedolla johtamisen välineitä että tietoallasta, johon tallennetun datan avulla voidaan johtaa nykyistä paremmin ja esimerkiksi soveltaa tekoälyä ihan päivittäisessä tekemisessä.

Esimerkiksi jos kuntatoimijat voisivat tekoälyn avulla analysoida tietoaltaassa olevaa sosiaali- ja terveystietoa ja suodattaa syrjäytymisuhan alla olevia nuoria, säästäisimme todella paljon. Mitä paremmin kunnat pystyvät kohdistamaan ehkäiseviä toimenpiteitä oikeisiin ihmisiin, sitä vaikuttavampaa niiden toiminta on. Jos syrjäytyminen vähenisi viidenneksen, rahaa säästyisi 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Näitä ongelmia ratkoessamme saamme kuntatoimijoille isoja vaikuttavuushyötyjä.”

Jyri Lehtonen: Perustietotekniikan ulkoistus pitää ICT:n ajan tasalla

Jyri Lehtonen“Kuntapäättäjien kannattaa nyt huolehtia siitä, että sote-toimintaan mahdollisesti syntynyt teknologinen kehitysvelka huolehditaan pois. Vanhentuneet ICT-ratkaisut lisäävät toiminnan riskejä toimintavarmuuden ja tietoturvan heiketessä”, kertoo liiketoimintapäällikkö Jyri Lehtonen.

“Tiera on perustettu omistajiaan, eli nimenomaan kuntatoimijoita varten. Toimimme niin perustietotekniikan kehityksen ICT-kumppanina kuin toimialaratkaisuiden digitalisaation mahdollistajana. ICT-kumppanuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että rakennamme yhdessä kuntatoimijoiden kanssa sitä digitaalista huomista mitä he tarvitsevat.

Tiera voi auttaa kuntatoimijoita perustietotekniikassa parhaiten siten, että se työ mikä on jo tehty muiden omistajien kanssa yhteisten palvelujen tuotteistukseen ja parhaisiin käytäntöihin levitetään koko omistajakunnalle. Käytännössä esimerkiksi niin, että kuntatoimijalle jää ICT-henkilöstöä itselleen edistämään toimialojen digitalisaatiota ja Tiera hoitaa perustietotekniikkaan liittyvän palvelutuotannon. Toisena vaihtoehtona on ICT-liikkeenluovutus, jossa omistajan henkilöstöä siirtyy laajemmin ICT-palvelutuotannon mukana tieralaisiksi. Tieralla on hyviä kokemuksia molemmista toimintamalleista.

On tärkeä ymmärtää, että Tiera ei toimi kaupallisen tekijän tavoin. Haemme parasta toimintamallia omistajillemme ja autamme kuntatoimijan ICT:stä vastaavaa yksikköä kasvamaan niin palveluiden ostajaksi kuin digitalisaation edistäjäksi. Suuremmille omistajillemme pystymme tarjoamaan laajan asiantuntijuuden ja lisäarvopalveluiden lisäksi myös ICT-palvelutuotantoa pienemmissä, hyvin modulaarisesti tuotteistetuissa ja käyttöönotettavissa osissa. Näin isompien omistajiemme on helppoa hyödyntää Tieran palvelutuotantoa. Toki laajemmastakin yhteistyöstä on mahdollista keskustella välittömästi.”