helmikuu 2022

Näin onnistut varhaiskasvatuksen digiloikassa

25.1.22 pidetyssä Tiera Caféssa Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen digituutori Reetta Kauppinen ja Tiera Vesseli -palvelun toimittajan While on the Moven myyntipäällikkö Antti Kaisto kertoivat varhaiskasvatuksessa käynnissä olevasta digiloikasta ja siitä, mitä kunnissa olisi siitä hyvä tietää.

Imatralla on toteutettu palveluverkkouudistus, jonka yhteydessä uudistettiin myös Imatran varhaiskasvatuksen digistrategia. Reetta Kauppinen kertoi, kuinka uudistuksessa päätettiin aluksi, mitä kunta haluaa uudistukselta ja millaiselta tulevan kokonaisuuden tulisi näyttää. Imatralla mietittiin, millaisia laitteita ja verkkoja yksiköt tarvitsevat, ja miten kunnassa voidaan rakentaa mahdollisimman hyvät ja tasavertaiset toimintaedellytykset varhaiskasvatusyksiköille. 

Uudistuksessa haluttiin kehittää lisäksi oppimista ja osaamistasoja. Kauppinen kertoi webinaarin kuulijoille, että selvien tavoitteiden pohjalta on helpompi tehdä tarvittavia muutoksia, sillä muutosten on oltava kohdennettuja ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne edistävät kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita ja vastaavat niiden tarpeisiin.

Tarpeita ja toiveita kartoitettiin kunnassa niin lapsilta, työntekijöiltä kuin huoltajiltakin. Esimerkiksi lasten tarpeet yllättivät uudistuksen tekijät. Lasten odotettiin toivovan enemmän pelaamista, mutta lapset toivoivatkin parempia mahdollisuuksia kommunikoida huoltajiensa kanssa hoitopäivän aikana. Huoltajat taas toivoivat keinoja seurata kasvatusta ja sen pedagogiikkaa. Huolellinen kartoitus ja kohderyhmien aito kuuntelu on auttanut kuntaa toteuttamaan aidosti hyödyllisiä ja tarkoitustaan palvelevia muutoksia, jotka tekevät varhaiskasvatuksesta Imatralla parempaa.

Kolme nostoa varhaiskasvatuksen digiloikasta: 

  • Varhaiskasvatus valmistaa lasta opinpolulla eteenpäin, digiloikka vahvistaa lasten valmiuksia ja koulutuksellista tasa-arvoa​
  • Digiloikka on kaikkien etu, se on uudistumista ja määrätietoista kehittymistä, mikä edellyttää kunnalta panostusta​
  • Digiloikka ei ole vain tekniikkaa vaan erityisesti sujuvaa arkea, pedagogiikan kehittämistä ja yhteistyön tukemista​

Webinaarin toinen puhuja; muun muassa päiväkodin johtajana, hallinnossa ja nyt koulutusteknologian parissa toiminut Antti Kaisto avasi järjestelmäpuolen merkitystä varhaiskasvatuksen digiloikassa. Varhaiskasvatuksen digitalisointi vähentää paperitöitä, helpottaa tiedonhallintaa ja parantaa tietoturvaa. Se tekee arjesta toimivaa, kun esimerkiksi päivittäisessä työssä vaikkapa lasten allergiat ja ryhmien tilanne nähdään reaaliaikaisesti. Myös viestintä ja tiedonkulku helpottuu, kun merkinnät ovat yhtenäisiä ja ajantasalla.

Uusi teknologia on työkalu, joka mahdollistaa uudenlaisen toiminnan. Teknologia toimii parhaiten, kun se tukee ja mahdollistaa tavoiteltavaa toimintakulttuurin muutosta. Pelkkä teknologinen uudistus ei ole toimiva tavoite, vaan on mietittävä, mitä sillä halutaan saada aikaan käytännössä. Reetta Kauppinen kertoi tilaisuuden lopussa varhaiskasvattajien olevan innokkaita uudistajia ja toiminnan kehittäjiä, joten alalla saadaan hyödynnettyä uudistuksia tehokkaasti.

Varhaiskasvatuksella on suuri rooli lasten tulevaa koulunkäyntiä ajatellen. Varhaiskasvatuksen digitalisoiminen vahvistaa lasten valmiuksia ja koulutuksellista tasa-arvoa. Uudistukset onnistuvat parhaiten, kun varhaiskasvatuksen ja teknologian asiantuntijat saadaan kehittämään toimintaa yhdessä, ja kun toimintaa ryhdytään digitalisoimaan jo varhaisessa vaiheessa. 

Tutustu Tiera Vesseli -palveluun >>

Onko varhaiskasvatuksen digiloikka ajankohtainen sinun kunnassasi? Ota yhteyttä!

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus