marraskuu 2021

MPASSid®-integraation kehittäminen Edustoreen

Edustoren perusajatus on mahdollistaa asiakaskunnille mahdollisimman jouheva, yksinkertainen ja keskitetty oppimateriaalien hankintakokemus. Edustore mahdollistaa digitaalisten materiaalien suoraviivaisen käytön ja minimoi oppilaiden ja opettajien tarvitsemien salasanojen määrää. Tarkoituksena on, että digitaalisiin materiaaleihin pääsee suoraan oppimisalustalta Edustoresta.

Edustoressa myynnissä olevien digitaalisten oppimateriaalien tuotetoimittajat ovat rakentaneet käyttöpolkuja omiin tuotteisiinsa eri tavoin, kuten tuotetoimittajan oman verkkopalvelun kautta tai esimerkiksi lataamalla sovelluksen. Näissä tapauksissa käyttäjän pitää erikseen kirjautua tuotetoimittajan palveluun.

Taustaa MPASSid-integraation kehitysprojektille

Käynnistimme Edustoren MPASSid-integraation suunnittelun ja toteutuksen talvella 2020. Tarve integraatiolle nousi asiakkaiden toiveista sekä halusta mahdollistaa Edustoren käyttäjäkunnille mahdollisimman joustava digitaalisten materiaalien käyttökokemus.

Mahdollisimman monipuolisen kehittämisen ja testaamisen vuoksi valitsimme pilottikunniksi sellaisia kuntia, joilla oli käytössään erilaisia oppimisalustoja sekä käyttötapoja. Saimme integraation teknisen toteutuksen valmiiksi keväällä ja kesällä esittelimme integraation tuotetoimittajille sekä lähetimme heille ratkaisun teknisen kuvauksen. Testaukset pilottikuntien kanssa saimme viimeisteltyä syksyn aikana onnistuneesti ja kävimme keskustelua ratkaisun hyödyntämisestä tuotetoimittajien kanssa, joilla ei ole rajapintaratkaisua Edustoreen rakennettuna.

Mikä on MPASSid?

MPASSid on Opetushallituksen ylläpitämä tunnistuksenvälitysratkaisu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimisen palveluihin. MPASSid on suunnattu perus- ja toisen asteen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille sekä varhaiskasvatuksen toimijoille. (Lähde https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/mpassid)

Mitä kehitimme?

Edustoren käyttäjäkunnat toivovat, että digitaalisten oppimateriaalien käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista, oppimateriaalin toimittajasta riippumatonta ja kirjautumiseen tarvittavien salasanojen määrä mahdollisimman vähäinen.

Vastataksemme asiakkaiden toiveeseen, lähdimme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämään MPASSid- integraatiota Edustoreen. Teimme tiivistä yhteistyötä myös Opetushallituksen MPASS-tiimin ja palvelun teknisen toimittajan CSC:n kanssa.

Rakennetussa integraatiossa Edustore täydentää käyttäjästä lähteviä tietoja MPASSid-kirjautumistiedoilla. Käyttäjä pääsee integraation avulla MPASSid Edustore -integraatiota hyödyntävän tuotetoimittajan materiaaliin sujuvasti ilman ylimääräisiä kirjautumisia, kun käyttäjä on kirjautuneena MPASSiin. Integraatio vaatii toimiakseen sen, että kunnassa on MPASSid käytössä. MPASSid:n saa käyttöön veloituksetta osoitteesta https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/mpassid/kayttoonotto

Kustantaja voi halutessaan ottaa vastaan käyttäjästä välittyvät tiedot ja hyödyntää MPASSid:tä käyttäjän tunnistamisessa. Tuotetoimittaja voi itse määritellä, mitä tietoja ottaa käyttäjästä vastaan, ja MPASSista voidaan kysyä suoraan tietoa, jota Edustore ei tällä hetkellä muuten käyttäjästä välitä. Integraatiolla voidaan yhdistää käyttäjästä tuotetoimittajalla jo mahdollisesti valmiiksi olemassa oleva tunnus Edustoresta tulevaan käyttäjään, jolloin tuotetoimittajan ei tarvitse enää yhdistellä käyttäjätunnuksia. Kustantajilla on mahdollisuus hyödyntää MPASSid:stä välittyviä tietoja ja tukea näin käyttäjien oppimisen polkuaEdustoren rajapinnalla. Integraatio on herättänyt kiinnostusta tuotetoimittajissa, ja osalla heistä on jo valmius ottaa välitettävää tietoa vastaan.

Integraation hyödyt mahdollisimman laajasti käyttöön

Haluamme saada integraation hyödyt mahdollisimman laajasti käyttöön ja mahdollistaa entistäkin joustavamman materiaalien käytön Edustoren asiakkaille.

Olemme jatkaneet yhteydenpitoa ja keskusteluja tuotetoimittajien kanssa ja näiden pohjalta yksi tuotetoimittaja onkin jo aloittanut integraation vaatiman kehitystyön omalta osaltaan. Lisäksi olemme Otavan kanssa ottamassa vaiheittain integraatiota käyttöön loppuvuodesta 2021. Tulemme kertomaan käyttäjäkunnille integraation kuulumisia asian edistymisen myötä.

Edustoren käyttäjäkunnat voivat osaltaan edistää integraation käyttöönottoa olemalla yhteydessä tuotetoimittajiin, jotta MPASSid-integraation hyödyt saataisiin käyttöön sujuvamman käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

Kirsi Wetterstrand, Palvelupäällikkö, Kuntien Tiera Oy
kirsi.wetterstrand@tiera.fi

Kaisu Räisänen, Customer Success Manager, Visma Enterprise Oy kaisu.raisanen@visma.com

Lisätietoja OPH:n MPASSid-ratkaisuun liittyen

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/mpassid

Lisätietoja

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus