toukokuu 2021

Mitä Hyvinvointialueen muodostaminen tarkoittaa sote-kuntayhtymässä?

Hallituksen sote-uudistusta koskevan lainsäädäntöesityksen mukaisesti uusien muodostettavien hyvinvointialueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2023. Kirjoitimme kahden kuvitteellisen ICT-vastuuvalmistelijan näkökulmasta, mitä uuden hyvinvointialueen muodostaminen tarkoittaa jo integroidussa sote-kuntayhtymässä tai alueella, jossa työ käynnistetään säädöspohjalta.

Teemun alueella toimii jo nyt integroitu sote-kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä ja tuottamisesta. Onnittelut Teemu – alueellasi on oltu proaktiivisia ja ennakoitu tulevaa. Suurin muutos ja työ on jo tehty. Usean eri organisaation ja kulttuurin yhdistäminen on jo takana ja organisaation johtamisen ja hallinnoinnin kannalta välttämättömät asiat on jo tehty.

Nyt on siis aika lähteä parantamaan jo valmiiksi hyvää kokonaisuutta ja korjaamaan viimeisetkin epäkohdat. Uuden teknologian ja uudistuneen lainsäädännön tuomat mahdollisuudet kannattaa ottaa hyötykäyttöön. Näin varmistetaan alueen laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut myös tulevaisuudessa.

Organisaation perusasiat: Tarkista, että ratkaisut ja sopimukset ovat ajan tasalla

Check – homma hoidettu! Tarkista kuitenkin, että olemassa olevat ratkaisut, sopimukset ja kumppanit ovat ajan tasalla sekä laadullisesti että hinnallisesti. On myös syytä tarkistaa ovatko jotkut sopimuksista elinkaarensa päässä ja onko syytä kilpailuttaa ne uudelleen. Kilpailutukset vievät paljon aikaa ja resursseja organisaatioissa. Lisäksi kilpailutuksien hankinta- ja sisältöosaajista on pulaa kansallisesti.

Tiesitkö, että Tieralta löytyy itse toteutettuja tai juuri kilpailutettuja, varmasti kilpailukykyisiä ratkaisuja? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Asiakkaat ja sidosryhmät: Palveluiden digitalisointi

Palveluiden digitalisoimiseen kannattaa panostaa. Kaikki asiakkaat eivät itse pysty digitaalisia palveluita käyttämään, mutta suurin osa väestöstä osaa niitä jo hyödyntää. Tämä mahdollistaa paremmat kohtaamispalvelut heille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Digitaalisia palveluita käyttävät odottavat ympärivuorokautista mahdollisuutta käyttää palveluita ja nopeita vasteaikoja. Kukaan ei halua käyttää vaikeaselkoisia ja moniportaisia käyttöliittymiä. Kerran liikkeelle laitetun asian oletetaan hoituvan sujuvasti palveluprosessin myötä loppuun saakka – ilman, että samoja tietoja pitää syöttää moneen kertaan.

Asiakaspalvelukeskukset tunnistavat paljon palveluita käyttävät henkilöt ja ohjaavat heidät oikealle palvelu- ja hoitopolulle. Keskitetty ja hyvin toimiva asiakasohjaus tunnistaa myös keskeiset asiakastarpeet ja ennakoi palvelutarpeen arvioinnissa. Katse ei ole pelkästään oman palvelutuotannon piirissä olevissa asiakkaissa vaan myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita käyttävät huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Yhteydenpito palvelutuottajiin on jatkuvaa ja sujuvaa.

Muista integraatiot ja rajapinnat tiedonkulun varmistamiseksi

Muista myös varmistaa, että rajapinnat kuntiin toimivat. Varhaiskasvatus ja koulu sekä yleisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat kuntien vastuulla. Varhainen puuttuminen, erilaiset tukimuodot ja yhteydenpito koulun ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa edellyttävät lainmukaisia, tietoturvallisia ja kuntalaisen kokonaisuutena huomioivia digitaalisia ratkaisuja.

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation voimavara, jota täytyy vaalia. Kaikki turha aika, joka kuluu tiimalasin tuijotteluun tai esimerkiksi huonosti toteutettuun työvuorosuunnitteluohjelmistoon, on pois tärkeästä sote-työstä ja rasittaa turhaan henkilöstöä. Palkanmaksun pitää toimia ja palkan on oltava maksettu kaikkine lisineen ajallaan. Näin ei valitettavasti aina kuitenkaan ole. Tarkista oman organisaatiosi tilanne.

Kaikkia käytössä olevia järjestelmiä ei voi kerralla uusia – se on selvä, mutta käyttöliittymien pitää olla sujuvia ja luotettavia käyttää. Käyttöliittymiä voi helpommin uudistaa ja modernisoida kuin kokonaista järjestelmää. Modernein integraatiovälinein ja rajapintauudistamisen avulla eri järjestelmien välisiä tiedonsiirtoja saadaan sujuvammaksi. Nykyisistä APTJ-ratkaisuista kannattaa siirtää pois heikosti toimivia toiminnallisuuksia, jotka ovat sujuvammin ja kustannustehokkaammin toteutettavissa erillisillä ratkaisuilla tai moderneilla alustateknologioilla. Monoliittien purkaminen kannattaa aloittaa nyt. Tämä tulee tehdä yhteistyössä muiden alueiden kanssa, jotka käyttävät samaa perusjärjestelmää.

Talous: Varmista hankinta- ja palvelusopimuksien kustannustehokkuus

Osa käytössä olevista hankinta- ja palvelusopimuksista ovat varmasti jääneet jälkeen kustannustehokkuudessa. Tämä on väistämätöntä, kun teknologia kehittyy niin nopeasti. Osaan sopimuksista liittyy pitkiä alihankintaketjuja, jotka eivät ole kustannustehokkaita. Esimerkiksi laite- ja lisenssihankinnat saattavat olla tällaisia. Hankkimalla laitteet ja niihin liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut erikseen, säästää suurissa hankintamäärissä todella suuria summia, kun turhat välitys- ja katemaksut poistuvat.

Ajantasaisissa verkkokaupoissa myös laitekanta on varmasti uusinta teknologiaa ja hinnaltaan markkinoiden edullisimpia. Työasema-, helpdesk- ja konesalipalveluiden ulkoistukset kannattaa tehdä myös harkiten. Monessa tapauksessa inhouse-toimijalta, kuten Tieralta, ostettu kokonaisratkaisu on markkinatoimijoita kokonaisedullisempi.
Katso Sirpan tarina miten valmistelu etenee alueella, jossa työ aloitetaan säädösten pohjalta

Hyödynnä valmista

Tiera auttaa kuntatoimijoita Hyvinvointialueiden rakentamisessa tarjoamalla valmiita kokonaisratkaisuja ja palveluiden integroitavuutta. Kuntakentän suuren rakennemuutoksen valmistelussa ja toteuttamisessa vaikuttavuutta tulisi hakea myös jo käytössä olevien ratkaisujen hyödyntämisestä. Tehdään yhdessä tulevaisuuden hyvinvointialue!

Jukka Markkanen

Asiakasjohtaja – Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala