joulukuu 2019

Kuntien Tiera toimii kuntakentän toiminnan uudistajana

Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista. Mukana on suurten kaupunkien lisäksi 170 alle 20 000 asukkaan kuntaa. Tieran tarjoamilla palveluilla pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja parempia palveluita kuntalaisille

Kunnat ja kuntayhtymät perustivat Tieran toimintansa tueksi vuonna 2010. Yhtiön omistaja-asiakkailleen tuottamat vaikuttavuushyödyt olivat viime vuonna yhteensä 265 miljoonaa euroa. Hyödyt kohdistuivat tasaisesti sote-toimialalle, opetukseen ja kasvatukseen sekä hallinnon digitalisointiin.

Siirryttäessä 2020-luvulle sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa.

Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Tieran toiminnan tuloksena saavutetut yhteiskunnalliset vaikuttavuushyödyt ovat miljardi euroa”, Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen kertoo.

Jatkossa viranomaiset velvoitetaan tarjoamaan sähköinen kanava niille asukkaille ja yrityksille, jotka haluavat sitä käyttää. Tämä näkyy kunnissa panostuksina palveluiden digitalisointiin, asiakas­ohjaukseen ja tiedolla johtamiseen.

Uusia digiratkaisuja

Merkittävä osa kuntakentän ydinsovelluksista on rakennettu vuosituhannen vaihteessa. Tavoitteenamme on tukea kuntia toimialasovellusten modernisoinnissa uusilla pilvipalveluilla”, Tieran Digiratkaisujen johtaja Pauli Päivärinta sanoo.

Tieran uusin avaus opetuksen ja kasvatuksen alueella on Elias-oppimisrobotti, joka tukee lasten kieltenopetusta. Tieran Verkkokauppaan vuoden lopulla tuleva robotti puhuu, laulaa ja tuo oppimiseen uutta pelillisyyttä.

Sote-kentällä kotiin tuotavien ja ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys kasvaa. Kotihoidon toiminnanohjauksen järjestelmän rinnalle Tiera esittelee kunnille kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun Hyvinvointi-sovelluksen.

Hallinnon prosesseja virtaviivaistavan Tieran palvelusetelijärjestelmän piirissä on kolme miljoonaa kansalaista ja 3 000 palveluntuottajaa.

ICT luo pohjaa digitalisaatiolle

Siirryttäessä 2020-luvulle useat kunnat miettivät, kuinka turvata kuntalaisille suunnattujen palveluiden jatkuvuus sekä kehittyminen.

Johtaja Kari Hyvösen mukaan Tieran tavoitteena on digi­ratkaisujen lisäksi tuottaa vaikuttavuushyötyjä myös auttamalla kuntatoimijoita vapauttamaan omaa aikaansa toiminnan digitalisointiin.

Kuntien Tiera Oy tarjoaa valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä valmiiksi kilpailutettuja ja tuotteistettuja ICT-palveluita asiakkaidensa sujuvan arjen ja toiminnan kehittä­misen tueksi.

Tieran ulkoistuspalveluita kehitetään kohti kokonaisulkoistuksia. Mukaan tulee aiempaa selkeämmin tietohallinnon asiantuntijuus sekä palveluintegrointi, jossa otetaan laajempi vastuu asiakkaan ICT-ympäristöstä ja sen kehittämisestä”, Tieran vara­toimitusjohtaja Sakari Luotonen esittelee.

Tiera Verkkokauppa on saanut aseman ICT-laitteiden ”reilun kaupan” laitehankintakanavana, jota käyttää jo noin 300 kunta­toimijaa.