maaliskuu 2015

Hämeenlinna edelläkävijänä terveystiedon ja -palveluiden yhdistämisessä

Hämeenlinnan kaupunki on ensimmäisenä kuntana ottanut käyttöön sähköiset terveyspalvelut, jossa kuntalaisen omat terveystiedot, asiantuntijatieto ja potilastietojärjestelmän tiedot yhdistyvät. Kansallisesti merkittävää mallia aiotaan soveltaa ympäri Suomea.

Hämeenlinnan 70 000 asukasta voivat maaliskuusta 2015 alkaen kirjautua kunnan sähköiseen Minunterveyteni.fi:n –palveluun. Palvelu on auki vuorokauden ympäri ja se antaa asiakkaalle yksilöityjä terveysneuvoja ja -ohjeita – ja ohjaa tarvittaessa vastaanotolle. Edistyksellisen palvelusta tekee se, että se yhdistää kuntalaisen terveystietoja potilastietojärjestelmästä ja henkilökohtaiselta terveystililtä asiakkaan itsensä ja terveydenhuollon hyödynnettäväksi.

– Hämeenlinnassa on ymmärretty, että sähköiset palvelut on kytkettävä osaksi jo olemassa olevia terveyspalveluja, sanoo Sitran johtava asiantuntija Eero Raunio.

Hämeenlinnan palvelu perustuu Sitran yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään virtuaaliklinikan toimintamalliin ja se on toteutettu Tieran Sähköisen asioinnin alustalla.

Hämeenlinnan palvelussa kuntalainen voi kertoa esimerkiksi kurkkukivustaan tai virtsatietulehduksen oireista kysymysten ja havainnollistavien kuvien avulla. Tietokone tekee lääketieteellisesti perustellun ensiarvion tilanteesta ja antaa jatko-ohjeet. Pyydettäessä asiakas saa yhteydenoton terveysasemaltaan kolmen tunnin kuluessa.

Jatkossa palveluun tulee myös muita oirearviointeja ja niihin liittyviä mittausmahdollisuuksia. Suunnitteilla on esimerkiksi ihottuman ja hengitysoireiden oirearviointi sekä verensokerin mittaus. Minunterveyteni.fi –palvelu osaa tehdä automaattisesti yksilöllisen terveysanalyysin ja antaa muistutuksia ja hoitosuosituksia asiakkaan tietojen pohjalta. Lisäksi sen avulla voi aloittaa erilaisia terveyttä edistäviä valmennusohjelmia. Kaikki neuvot pohjautuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin.

Kansallinen malliesimerkki – nyt myös muiden kuntien käyttöönotettavissa

Uusien palveluiden tavoitteena on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia hallita omia terveystietojaan, ennaltaehkäistä sairastumista, parantaa hoidon tuloksellisuutta ja säästää terveydenhuollon kustannuksissa.

– Kansallisesti terveydenhuoltoon tarvitaan nopeasti Hämeenlinnan mallin kaltaisia ratkaisuja, Raunio sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Teemupekka Virtasen mukaan Hämeenlinna on onnistunut luomaan kansallisesti tärkeän palvelun, sillä Minunterveyteni.fi on linjassa terveydenhuollon uuden Sote-tieto hyötykäyttöön –strategian kanssa. Virtanen näkee Hämeenlinnan etuna myös sen, että uudistus on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

– Jatkossa korostetaan yhä enemmän ennaltaehkäisyä ja uusia luotettavia palveluita, joita kansalainen voi itse aktiivisesti käyttää. Ei kuitenkaan riitä, että asiakas löytää palvelun. Myös ammattilaisten on muutettava työtapojaan ja otettava uudet työkalut käyttöön. Hämeenlinna on hyvä esimerkki, josta muut kunnat voivat ottaa mallia, hän sanoo.

Hämeenlinnan omahoito-ratkaisu on nyt myös kaikkien muiden kuntien käyttöönotettavissa. Tieran sähköisen asiointialustan käyttöönotto mahdollistaa kunnille valmiiden palveluiden käyttöönoton sekä uusien palvelujen yhteisen kehittämisen, joka on kustannustehokkaampaa kuin yksin tekemällä.

– Lähes kaikki kunnat miettivät tällä hetkellä miten he voisivat palvella asiakkaitaan paremmin, mutta samalla tehostaa toimintaansa. Sähköisellä asiointialustalla kuntalaisia voidaan palvella yhden luukun periaatteella ja sähköistää tehokkaasti uusia palveluita samalla parantaen palveluiden saatavuutta, kertoo Tieran ratkaisuvastaava Mikko Rieppo.

Hämeenlinnassa saadut opit on jo otettu käyttöön kansallisen jatkohankkeen toteuttamisessa. Espoon johdolla omahoidon arvopalveluita ovat kehittämässä Hämeenlinnan mallin pohjalta Tampereen, Turun, Oulun, Hämeenlinnan ja Joensuun kaupungit sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Lisätietoja:

Mikko Rieppo
ratkaisuvastaava, Kuntien Tiera Oy
mikko.rieppo(at)tiera.fi / 045 345 3405

Suna Saadetdin
palvelupäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Puh. 050 552 9438

Jari Numminen
palvelusuunnittelija, Hämeenlinnan kaupunki
Puh. 050 400 4213