helmikuu 2019

Digikyvykkyyksien kehittäminen auttaa rakentamaan parempia palveluja kuntalaisille

Kuntien tehokkaampi toiminta ja digitaalisten palvelujen rakentaminen kuntalaisille vaatii kunnilta digiloikkaa. Tiera auttaa omistaja-asiakkaitaan digikyvykkyyksien kehittämisessä mm. valmiilla ratkaisuilla sekä tukemalla asiantuntijuuden kehittämistä ja muutoksen johtamista.

Kunnilla ja kaupungeilla on kaksi isoa syytä kiriä digiloikassa. Ensimmäisen syyn muodostavat asukkaat, joiden kasvaneet odotukset vaativat digitaalisia ja helppokäyttöisiä kuntien tarjoamia palveluita. Toisen syyn muodostaa taloudelliset haasteet. Kuntien on jatkuvasti kehitettävä omaa toimintaansa tehokkaammaksi eikä se onnistu ilman digikyvykkyyksien mahdollistamaa rutiinitehtävien automatisointia.

– Tämän hetken haasteena on se, että kunnissa digikyvykkyydet ovat enemmän perustietotekniikan hyödyntämisessä kuin toiminnan kehittämisessä. Nykyisiä ratkaisuja kunnat pystyvät hyödyntämään kohtalaisen hyvin, mutta tulevaisuutta ajatellen kuntien osaaminen on varsin rajallista. Varsinkin kun puhutaan, toimintatapojen uudistamisesta asiakas- ja palvelulähtöisiksi, Smart City -näkökulmasta, robotiikasta tai tekoälyn hyödyntämisestä laaja-alaisesti, miettii johtaja Kari Hyvönen Tierasta.

Hyvönen on keskustellut paljon eri kuntien kanssa, ja seuraavat tarpeet ovat nousseet esiin lähes keskustelussa kuin keskustelussa:

  • tulevaisuudessa tarvitaan enemmän vaikuttavuutta lisääviä sovelluksia,
  • muutoksen johtamiseen lisää tukea,
  • uusien konseptien levittämisen ja käyttöönottoon tukea sekä
  • laaja-alaista asiantuntijuutta ja integrointikykyä toiminnan kehittämiseksi.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietohallinnon kokonaissuunnittelu, kokonaisarkkitehtuuri, tulisi liittää tiiviiksi osaksi kuntien toiminnan kehittämisessä ja tätä kautta digikyvykkyyksien kehittämisen mahdollistajaksi, Hyvönen kertoo.

 

Digikyvykkyyksien kehittäminen vaatii toimia useilla alueilla

Kuntien omistamana yhtiönä Tiera pystyy auttamaan kuntia digikyvykkyyksien kehittämisessä usealla eri tavalla.

– Me, yhdessä kumppaniverkostomme kanssa, pystymme auttamaan asiantuntijuuden kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa. Pystymme tukemaan kuntia muun muassa kokonaisarkkitehtuurissa ja tietohallinnon suunnittelussa, ICT- ja digistrategian luomisessa sekä IT-transformaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa, Hyvönen sanoo.

Käyttöönottojen haasteissa Tieralla on tarjota kunnille ulkoistettuja projektipäällikön palveluja.

– Tämä antaa kunnille mahdollisuuden hyödyntää joustavasti ja kustannustehokkaasti osaavaa resurssia niin toiminnan kehittämisessä, kokeilujen tuotantoon siirrossa kuin myös teknologiaprojekteissa.

– Kehitämme sovelluksia asiakastarpeiden mukaan siten, että yksi sovellus tukee useamman kunnan tarpeita ja toimintaa. Jo nykyiset Tieran kilpailuttamat sovellukset tukevat kuntien digitaalisia palveluita ja niiden kehittämistä, Hyvönen kertoo.

 

Kuntien parhaat esimerkit leviävät yhteistyön foorumeissa

Tiera on yli 300 kuntatoimijan yhteisesti omistama yritys.

– Tämä antaa meille mahdollisuuden tuoda eri kuntien osaamista yhteen ja levittää parhaita toimintamalleja toisiin kuntiin. Esimerkiksi asiakasohjausryhmät toimivat erinomaisena tiedonjakamisen alustana ja samalla luovat omistajillemme suoran mahdollisuuden ohjata palvelukehitystämme, Hyvönen kertoo.

– Me Tierassa mietimme koko ajan miten kuntien digikyvykkyyksiä voitaisiin kehittää. Olemme esimerkiksi keskustelleet kuntien kanssa valmennusohjelmasta, jossa kehitettäisiin kuntien osaamista nimenomaan toimintatapojen ja kehittämistyön alueilla. Päätöstä valmennusohjelmasta ei ole vielä tehty, mutta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä minuun”, Hyvönen kertoo.

 

Digiloikka tekee kunnasta elinvoimaisemman

Yksi tärkeä syy digikyvykkyyksien kehittämiselle löytyy kunnan elinvoimatekijöistä.

– Mitä pitemmällä kunnassa ollaan digiajattelussa ja digitaalisten palvelujen tarjoamisessa, sitä kiinnostavampi ja elinvoimaisempi kunnasta tulee, Kari Hyvönen pohtii.

Esimerkiksi suomalaiset, niin kuluttajat kuin yrittäjät, ovat jo hyvin tottuneita kansainvälisen korkean tason digitaalisten palvelujen käytössä. He odottavat nykyisin kunnilta saman tasoisia digitaalisia palveluja. Ne kunnat, jotka pystyvät hyviä digipalveluja tarjoamaan, saavat siitä kunnan elinvoimaa lisäävän tekijän.

– Yksi kuntien painopiste on kuntalaisten osallisuuden kehittäminen. Digitaaliset palvelut ovat yksi keino tähän.

– Digikyvykkyyksien tekeminen mahdollista kunnille rutiinitöiden automatisoinnin ja siten resurssien vapauttamisen tärkeimpiin töihin kuten esimerkiksi soteen liittyviin palveluihin. Esimerkiksi fiksuilla digiratkaisuilla, kuten mobiili kotihoito, kunnan pystyvät vapauttamaan hoitajia toimistotöistä hoitotyöhön. Erityisesti hallinto- ja toimistotyössä on paljon mahdollisuuksia toiminnan automatisointiin ja tehostamiseen, Hyvönen lisää.