syyskuu 2019

Ajantasainen vanhushuollon raportoinnin kokonaisratkaisu varmistaa palvelun laadun

Tieran valmistelema Vanhushuollon raportoinnin kokonaisratkaisu yhdistää palveluntarjoajien ja asiakkaiden tiedot ja palautteet. Se mahdollistaa palvelujen tarpeen ja laadun kokonaisvaltaisen arvioinnin. Tämä on avain tehokkaaseen tiedolla johtamiseen.

Vanhushuollon vaatimukset kasvavat väestön ikääntyessä vauhdilla. Samaan aikaan vanhushuollon laadusta on tullut entistä enemmän negatiivista palautetta kuntatoimijoille. Laadun ja oikeanlaisten palveluiden takaaminen yksittäisiä mittareita seuraamalla on palveluiden tilaajille vaikeaa. Siksi Tiera tarjoaa uuden kokonaisratkaisun vanhushuollon raportointiin.

“Laadukkaalla ja monimuotoisella palvelujen mittaamisella ja raportoinnilla päästään kiinni ongelmiin ennen kuin ne ehtivät kasvaa”, sanoo kehitysjohtaja Sari Koljonen Tieralta.

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota kotihoitopalvelua ja palveluasumista sitä tarvitseville. Vanhuspalvelulaki tukee ikääntyvän väestön hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. Laki edellyttää, että kunnat selvittävät ikääntyvien palvelutarpeen ja varmistavat sen laatutason.

“Tieran Vanhushuollon raportoinnin kokonaisratkaisulla voi seurata palveluketjua sen suunnittelusta toteutukseen ja vastaanottoon. Ratkaisu yhdistää ainutlaatuisella tavalla saatavilla olevan tiedon parhaan mahdollisen vanhushuollon toteuttamiseksi ja seuraamiseksi”, Koljonen kertoo.

Tiedolla johtaminen luo kuntatoimijoiden tarjoamille palveluille edellytykset, joilla tuetaan ikääntyvien toimintakykyä ja turvataan kullekin tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut.


Vaikuttavuuden seuranta helpottuu

Koko vaikuttavuusketjun seuraaminen ja raportoiminen tekee vanhusten hyvän hoidon lisäksi mahdolliseksi henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen.

“Vaikuttavuutta on helppo seurata kokonaisratkaisun avulla. Raportit kertovat, jos johonkin palveluntuottajaan ei olla tyytyväisiä. Myös tyytymättömyyden syyt pystyy jäljittämään ja yksilöimään. Ratkaisu yhdistää palveluntarpeeseen, tehtyihin toimenpiteisiin, käytettyyn aikaan ja asiakastyytyväisyyteen liittyvän tiedon. Ratkaisu antaa lisäksi kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa palveluihin palautetta antamalla”, Koljonen sanoo.

 

Palveluntuottajien ja asiakkaiden tiedot ja palautteet yhdistyvät

Vanhushuollon raportointi sisältää pilotointivaiheessa olevan ratkaisun, jolla asiakaskokemusta voidaan mitata. Tieran Mobiilikotihoidosta sekä Tieran palvelusetelijärjestelmästä haetaan ne asiakkaan palvelutapahtumat, joista asiakkaan palaute halutaan saada. Asiakaskyselyjä voi siis lähettää ja palautetta saada sekä kunnan omasta että yksityiseltä palveluntuottajalta hankitusta vanhustenhuollon palvelusta.

Asiakaspalauteratkaisussa kyselyjen avulla voidaan selvittää muun muassa asiakkaiden suositteluhalukkuus, yleistyytyväisyys, palvelun piiriin pääsemisen vaivattomuus, henkilökunnan kohtelu, tiedon saaminen käytetystä palvelusta sekä turvallisuuden tunne sitä käytettäessä.

“Asiakaspalauteratkaisun ensimmäisen pilotista saimme esiin selkeitä ja hyödyllisiä viestejä. Ratkaisu kilpailutetaan syksyn 2019 aikana ja se saadaan käyttöön vuonna 2020”, Koljonen kertoo.

Tavoitteena on, että myös THL:n RAI-toimintakykyarviot ovat liitettävissä kokonaisratkaisuun. Syksyn aikana selvitetään tietojen tuomista operatiivisen ja strategisen johdon käyttöön sekä tietojen näyttämistä kuntalaisille.

Vanhushuollon raportoinnin kokonaisratkaisu valmistuu portaittain vuoden 2020 aikana. Kokonaisratkaisusta Tiera Mobiili kotihoito, Tiera Palveluseteli ja ostopalvelu sekä Tieran Strateginen optimointi ovat valmiita ratkaisuja, jotka ovat käyttöönotettavissa heti.

Asiakaspalauteratkaisun osalta kilpailutus tehdään syksyn 2019 aikana ja se on käyttöönotettavissa vuoden 2020 alussa.