Asiakastarinat

Olemme tiiviisti mukana asiakkaidemme arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Lue miten kunnat, kaupungit ja maakunnat ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja palveluitaan Tieran avulla.

Hämeenlinnan kaupunki satsaa työhyvinvointiin ja otti avuksi yhteisöllisyyteen kannustavan Tiera Vire -palvelun

Hämeenlinnan kaupunki on ottanut Tiera Vire -palvelun osaksi työhyvinvointia tukevia toimenpiteitään. Palautumisen vuosi 2022 sisältää tietoa, palveluita sekä innostavia hyvinvointihaasteita. Se tarjoaa myös kannustavan mahdollisuuden yhdessä tekemiseen.

Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus keventää työtä ja lisää turvallisuutta Päijät-Hämeessä

Avaimien hakemisesta ja turvallisesta palauttamisesta ei tarvitse huolehtia Päijät-Hämeen kotihoidon palveluissa, sillä hoitajat pääsevät sujuvasti asiakaskäynneille koteihin Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus -palvelun avulla. Palvelu on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueen yhdeksässä muussa kunnassa.

Tietohallinnon asiantuntijat tuovat Tieran laajat resurssit kuntien käyttöön

Kuusamon kaupunki siirsi vuonna 2011 tietohallinnon asiantuntijapalvelunsa Tieralle. Ulkoistuksen myötä Tieralle siirtyneet tietohallinnon asiantuntijat jatkoivat suurimmilta osin töitään Kuusamon kaupungin tietohallinnon parissa, mutta heille avautui suuremman organisaation verkostot, tuki ja valtakunnallinen näköala kehitystyön selkärangaksi. Kuusamo on katsonut paremmaksi ostaa tietohallinnon asiantuntijuuden sen sijaan, että palkkaisi asiantuntijoita itselleen. 

Sujuva kaavaprosessi osaksi Tiera Asianhallintaa Porin johtamassa hankkeessa

Kaavoitus on olennainen osa kuntien maankäytön suunnittelua, ja samaan aikaan monien kuntien palveluita ja toimintaa sujuvoitetaan digitalisoimalla. Porin kaupunki toteuttaa kymmenen Tieran omistajakunnan kanssa hanketta, joka tuo kaavaprosessin vaiheet ja julkistamisen osaksi Tiera Asianhallinta -järjestelmää. HAKA-hanke tukee sekä kuntien kaavaprosesseja että palveluiden modernisoimista.

Vire-verkkovalmennuksella työhyvinvointiin lisävirtaa

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa laadittiin Kainuun Soten henkilöstölle Vire-verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena oli kokeilla virtuaalista valmennusta hyvinvoinnin tukimuotona, tukea työntekijöiden omaa hyvinvoinnin edistämistä, tarjota tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista ja hyvinvoinnin ja työn yhteydestä sekä pilotoida Tiera Vire-sovellusta henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen välineenä.

Tiera Vesseli modernisoi Lapuan varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen

Tiera Vesseli modernisoi Lapuan varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla kaikki varhaiskasvatuksen prosessit, viestintä ja työvuorot hoituvat sähköisesti. Tiera Vesselin avulla säästetään aikaa olennaiseen.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP vähensi työmäärää ja paransi palvelua Kainuun sotessa

Kainuun sotessa ostopalvelujen järjestämisen sujuvuutta on lisännyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPin käyttöönotto. Hyväksi koetun PSOPin...

Tiera Mobiili Kotihoito on parantanut Tampereella asiakaspalvelua ja työtyytyväisyyttä

Tampere on järjestänyt ikäihmisten kotihoidon Tiera Mobiili Kotihoito -palvelun avulla entistä sujuvammaksi. Samalla on kehitetty...

Polku Tieraan -konsepti turvasi Sastamalan ICT-henkilöstölle hyvät uudet työpaikat

Sastamala päätti ulkoistaa ICT-palvelunsa Kuntien Tieralle. Sekä työntekijät että kunta ovat tyytyväisiä tulokseen.