Asiakastarinat

Olemme tiiviisti mukana asiakkaidemme arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Lue miten kunnat, kaupungit ja maakunnat ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja palveluitaan Tieran avulla.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP vähensi työmäärää ja paransi palvelua Kainuun sotessa

Kainuun sotessa ostopalvelujen järjestämisen sujuvuutta on lisännyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPin käyttöönotto. Hyväksi koetun PSOPin...

Tiera Mobiili Kotihoito on parantanut Tampereella asiakaspalvelua ja työtyytyväisyyttä

Tampere on järjestänyt ikäihmisten kotihoidon Tiera Mobiili Kotihoito -palvelun avulla entistä sujuvammaksi. Samalla on kehitetty...

Polku Tieraan -konsepti turvasi Sastamalan ICT-henkilöstölle hyvät uudet työpaikat

Sastamala päätti ulkoistaa ICT-palvelunsa Kuntien Tieralle. Sekä työntekijät että kunta ovat tyytyväisiä tulokseen.

Leppävirran taloushallinnon integraatiot hoituivat sujuvasti Tiera Digiuksen integraatioalustan avulla

Leppävirran kunnalle luotiin Tieran integraatioalustan avulla saumattomasti toimiva rajapinta toimialajärjestelmien ja taloushallinnon järjestelmän välille. Samalla toiminnan valvonta ja tietoturva tehostuivat.

Kausityöntekijöiden lyhyemmät O365-sopimukset ovat ketterä tapa pienentää lisenssikuluja

Turun kaupungilla hyödynnettiin mahdollisuus hankkia työntekijöille O365-lisenssejä myös lyhyemmäksi ajaksi kuin vuodeksi. Kausilisenssit mahdollistavat sen,...

Arki sujuu ja palvelut pelaavat Vaasassa

Tiera vastaa Vaasan kaupungin ICT-palveluiden ylläpidosta ja tarvittavasta ICT-tuesta. Kaupunki on ollut erittäin tyytyväinen siihen,...

Yhteistyö tuo lihaksia kuntien digipalveluiden kehittämiseen

Pohjois-Suomessa kaupungit ja kunnat ovat ratkaisseet digitaalisten palveluiden kehittämisen haastetta muodostamalla yhteistyöverkoston nimeltä ePS3.

Socialan Yhteisen hyvän alusta luotiin tukemaan palveluja tuottavien järjestöjen näkyvyyttä ja kehittämistä

Palveluja tuottavat järjestöt ja kuntatoimijat yhdistävä Yhteisen hyvän alusta toteutettiin Tieran palvelualustan avulla. Yhteisen hyvän alusta tarjoaa järjestöille entistä parempaa löydettävyyttä ja mahdollisuuden vaikuttavaan yhteistyöhön muun muassa kehitystyössä ja kilpailutuksissa.

Hyvä IT ei ole itsestäänselvyys – Selvitys auttoi Servicaa toiminnan kehittämisessä

Servica tilasi ICT-toimintaansa koskevan selvityksen asiantuntijapalveluna Kuntien Tieralta. Yritys halusi selvittää, saadaanko nykyisiltä ICT-palveluntuottajilta tarpeita vastaavaa palvelua suhteessa odotuksiin.