Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) on valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja toimintamalliuudistuksen tueksi.

Sama järjestelmä soveltuu käytettäväksi kunnasta, järjestämistavasta (palveluseteli tai ostopalvelu) ja palvelusta riippumatta, ja on näin ollen sopiva kansalliseksi ratkaisuksi.

Järjestelmä on osa suurten kaupunkien yhteistyössä kehittämää ja käyttöönotettavaa Parasta palvelua -toimintamallia.
 

Järjestelmän keskeisimpiä hyötyjä:

  • Yksinkertaistaa ja automatisoi palvelujen järjestämistä, tarjoamista ja tuottamista
  • On edellytys palvelusetelien käytön laajentumiselle ja palvelumarkkinoiden kehittymiselle
  • Tarjoaa keskitetyn tietojärjestelmän palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen yksityisille palveluntuottajille
  • Tuo merkittävän tuottavuuspotentiaalin helpottamalla kuntien, asiakkaiden ja palveluja tuottavien yritysten toimintaa

Lue miten järjestelmä toimii ja mitkä ovat sen keskeisimmät edut kuntalaiselle, kunnalle ja palveluntuottajille >>

 

Hyvinvointipalvelujen uusi ekosysteemi

Ratkaisun kehittämisen taustalla on vanhentunut palvelujärjestelmä, joka toimii pitkälti manuaalisilla ja kunnasta toiseen vaihtuvilla käytännöillä. Palvelusetelilaki vastasi osaltaan tarpeeseen, mutta manuaalisella palvelujärjestelmällä ei pystytä vastaamaan uuden toimintaympäristön ja kuntien järjestämisvastuun vaatimuksiin.

Tarvittavan tietojärjestelmätuen puute on ollut suurin yksittäinen tekijä, joka on hidastanut palvelusetelien käytön laajentumista. Ilman toimivaa järjestelmää lisääntyvät volyymit aiheuttavat myös lisääntyvän työvoiman tarpeen.

 

Yhteistyössä eteenpäin

Projektin toteuttajakaupunkeja ovat Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere ja Turku. Projekti etenee isäntäkaupunki Turun vetovastuulla ja projektin asiantuntijapalveluista vastaa Tiera, joka huolehtii myöhemmässä vaiheessa myös ratkaisun valtakunnallisesta levittämisestä.

Tavoitteena on tarjota PSOP-järjestelmä, sen helppo ja nopea käyttöönotto sekä tarvittavat asiantuntijapalvelut muutosvaiheen johtamisen tueksi ja Tieran omistajien käytettäväksi.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän sekä toiminnan muutoksen toteuttamisprojektin kehittämistyötä rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus.

Ratkaisu kilpailutettiin kesän 2013 aikana ja otetaan hankkeessa mukana olevissa kunnissa käyttöön vaiheittain keväällä 2014. Valtakunnallisesti ja muiden kuntaorganisaatioiden käyttöönotettavissa palvelu vuonna 2015.

Lue lisää Parasta palvelua -mallista hankkeen kotisivuilta >>

Kuntien Tiera Oy 2015 / Rekisteriseloste
LinkedIn